ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ, η αυτοδιοίκηση είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, τη λαϊκή συμμετοχή, τη δημιουργία και την καινοτομία. Οι δήμοι οφείλουν να είναι θεσμοί του αποκεντρωμένου κράτους που προωθούν τον σύγχρονο κοινοτισμό, ο οποίος εδράζεται στους ενημερωμένους ενεργούς πολίτες, στην ενεργοποιημένη κοινωνία.

Βασικές και αδιαπραγμάτευτες αξίες μας είναι:

 • Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 • Η ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
 • Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ
 • Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
 • Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
 • Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Δεν δεχόμαστε την υποβάθμιση της ζωής μας, από όπου και αν προέρχεται. Δεν θα επιτρέψουμε την υποβάθμιση του δήμου Θέρμης και των υπηρεσιών του. Θα πολεμήσουμε τις  παλαιοκομματικές συμπεριφορές και τις πελατειακές σχέσεις.

Το παλιό πολιτικό δυναμικό, έχει ολοκληρώσει τον κύκλο προσφοράς του,  και έχει συνταχθεί φανερά με το πιο συντηρητικό και ακραίο τμήμα της κοινωνίας. Δεν μπορεί να οδηγήσει τον δήμο σε δίκαιη, και ισόρροπη ανάπτυξη. Αξιοποιώντας τα νέα δεδομένα του “Κλεισθένη Ι”, υποβάλουμε πρόταση εκδημοκρατισμού των λειτουργιών της διοίκησης, για να αποκτήσουν και πάλι ζωή οι κοινότητες και να σταθεί όρθια η κοινωνία.

Καταθέτουμε δημόσια την πρόταση προγράμματος, που προέκυψε από πολύμηνες διαβουλεύσεις, με φορείς και δημότες. Μία ανοιχτή – δημοκρατική διαδικασία, που εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες και ενσωματώνει τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις τους.

Μετά τις εκλογές το πρόγραμμα μας θα εφαρμοστεί, με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.

Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης, μαζί, παντού, για όλους.

Η πρότασή μας για την αυτοδιοίκηση – απλή αναλογική

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί δημοκρατικό λαϊκό θεσμό. Ο κοινωνικός, κινηματικός και διεκδικητικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της. 

Βασικές αρχές του προγράμματος μας είναι:

 • η  διεύρυνση και εμβάθυνση του δημόσιου χαρακτήρα των λειτουργιών του Δήμου,
 • η βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας του,
 • η προστασία του δημόσιου χώρου,
 • η οικονομική αυτοτέλεια των δήμων μέσω της ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης, με κατανομή πόρων στην αυτοδιοίκηση, απευθείας, χωρίς επιβολή νέων φόρων.

Μετά την ψήφιση του θεσμικού νόμου “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, που τροποποιεί τον “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ” στο βασικό θέμα του εκλογικού νόμου και στα ζητήματα εκδημοκρατισμού και λαϊκής συμμετοχής, οι αυτοδιοικητικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 θα διαμορφώσουν ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο, απ’ αυτό που συνηθίσαμε μετά τη μεταπολίτευση. Για πρώτη φορά από το 1964 οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές θα διεξαχθούν με το εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής. Με την απλή αναλογική εξασφαλίζεται η ισοτιμία της ψήφου όλων των πολιτών. Όταν δεν υπάρχει απόλυτη λαϊκή πλειοψηφία από  την πρώτη Κυριακή, απαιτεί μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ , παρατάξεων με κοινές προγραμματικές δεσμεύσεις. Δεν εκβιάζει τους πολίτες να επιλέξουν ποιός θα πάρει την πλαστή πλειοψηφία του 60% των εδρών στα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια για να διοικεί μόνος του, ανεξάρτητα αν στον πρώτο γύρο έχει πάρει κάτω του 50%. Σ’ αυτή την περίπτωση επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μόνο για την εκλογή δημάρχου, μεταξύ των δύο πρώτων.

Στο πλαίσιο του “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ Ι” το δημαρχοκεντρικό μοντέλο θα αντικατασταθεί από θεσμούς και διαδικασίες που θα δίνουν πολιτικό ρόλο στο δημοτικό συμβούλιο και στον πολίτη.

Αλλά οι σημαντικότερες αλλαγές επέρχονται στα κοινοτικά (τοπικά) συμβούλια, των οποίων διευρύνονται σημαντικά οι γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, και “προικίζονται” κατ’ αρχάς μ’ έναν μικρό προϋπολογισμό, για τον οποίο θα αγωνιστούμε να αυξηθεί μελλοντικά.

Μέσω της εκλογής τους με το σύστημα της απλής αναλογικής θα αντιπροσωπεύεται το σύνολο των τοπικών δημοτικών παρατάξεων, με προοπτική ο θεσμός να ενδυναμωθεί ακόμα περισσότερο.

Με την καθιέρωση ξεχωριστών ψηφοδελτίων και ξεχωριστής κάλπης, εκτός από τη δυνατότητα που θα έχουν οι πολίτες να ψηφίζουν συνδυασμούς από διαφορετικές παρατάξεις για τα δημοτικά και τα κοινοτικά συμβούλια, δημιουργείται η δυνατότητα κατάρτισης ανεξάρτητων ψηφοδελτίων, που θα μπορούν να συσπειρώνουν ευρύτερες δυνάμεις και πρόσωπα, στη βάση της από κοινού αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων. 

Ο νέος κοινοτισμός, που προωθείται από το νέο εκλογικό σύστημα, στηρίζεται σε συμμετοχικές διαδικασίες, με διαφανή λειτουργία των θεσμών. Ενισχύει τη λειτουργία των Κοινοτήτων με αρμοδιότητες, και προωθώντας τις τοπικές συνελεύσεις έχει σαν σκοπό την αφύπνιση της κοινωνίας των ενεργών πολιτών.

Στηριζόμενοι στο νέο εκλογικό νόμο, θα επιδιώξουμε να εξαλειφθεί η απόσταση μεταξύ δημότη και διοίκησης, που δημιούργησε ο “Καλλικράτης”. Σκοπεύουμε να ξανακάνουμε την τοπική αυτοδιοίκηση λαϊκό θεσμό, που θα αφορά όλους μας. Θα αποτελέσει το χώρο, στον οποίο θα γεννηθούν και θα κυριαρχήσουν δημιουργικές τοπικές πολιτικές.

Η εποχή επιτάσσει από τον δήμο, την εκπόνηση και εφαρμογή ενός σύγχρονου στρατηγικού σχεδίου  τοπικής ανάπτυξης. Το σχέδιο αυτό θα αναδεικνύει και θα προωθεί τις υπάρχουσες παραγωγικές δυνάμεις, τις οποίες θα συνδυάζει με τις νέες μορφές οικονομικών δραστηριοτήτων με συλλογική – συνεργατική βάση, αξιοποιώντας τα τοπικά προϊόντα. Θα αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό της περιοχής, την καινοτομία και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γνώσης και εμπορίου.

Στοχεύουμε στην προσαρμογή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του δήμου, στα δεδομένα την σύγχρονης ψηφιακής εποχής, ώστε να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση των δημοτών και των επαγγελματιών.

Γενικοί άξονες του προγράμματος  μας

 • Ενισχύουμε τη δημοκρατία στη διοίκηση, με κοινωνικό έλεγχο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όπως οι λαϊκές συνελεύσεις, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, η λογοδοσία και τα τοπικά δημοψηφίσματα.
 • Αποκαθιστούμε τη θεσμική λειτουργία των οργάνων και εξαλείφουμε την πελατειακή σχέση πολιτών και εκλεγμένων. Τακτικός προγραμματισμός – απολογισμός με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες σε κάθε Κοινότητα. Συμμετοχική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα του δήμου και κοινωνικός έλεγχος.
 • Ζητάμε την εφαρμογή φορολογικής μεταρρύθμισης με απευθείας κατανομή πόρων στους ΟΤΑ χωρίς νέους φόρους. Επιστροφή στους ΟΤΑ των παρακρατηθέντων πόρων και εφαρμογή προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την τοπική ανάπτυξη.
 • Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις OTA χωρίς να παραβιάζεται η αυτοτέλεια των αποφάσεων και η δημοκρατία στη λειτουργία τους.
 • Επικοινωνία και εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από ένα αξιόπιστο πρόγραμμα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης .
 • Λειτουργία γραφείου Δημάρχου σε Μίκρα και Βασιλικά .
 • Αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις εργασίας στο δήμο, που δεν θα χρησιμοποιούνται ως μέσο ψηφοθηρίας, και άσκησης μικροπολιτικής. Διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων. Πλήρωση όλων των απαραίτητων θέσεων με τακτικό προσωπικό. Προστασία των θέσεων εργασίας στο δήμο Θέρμης. Κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών του δήμου με μόνιμο προσωπικό. Οργάνωση των Δημοτικών υπηρεσιών και αξιοποίηση των στελεχών του για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, υποδομών και του περιβάλλοντος.
 • Διατήρηση και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες. Αναπροσαρμογή των στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Μετά το τέλος των μνημονίων και της επιτροπείας, η δημοτική κοινωνική πολιτική και οι δομές της καλούνται να αντιμετωπίσουν τα κατάλοιπα της κρίσης, υποστηρίζοντας την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση.
 • Διοικητική μέριμνα για δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, διαθεσιμότητας, εργασιακής επισφάλειας και γενικότερα στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών ενοτήτων επιδιώκοντας τη βέλτιστη απόδοση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του δήμου ώστε να εξυπηρετείται η αποκέντρωση με δομές και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Δημιουργία αντιδημαρχίας για την δημοτική ενότητα Βασιλικών με έδρα τα Βασιλικά και αντίστοιχης για την δημοτική ενότητα Μίκρας με έδρα τον Τρίλοφο. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του δήμου μας. Αποκατάσταση του ελλείμματος επικοινωνίας και συγκοινωνίας όλων των κοινοτήτων. Ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και αποκέντρωση των υπηρεσιών.
 • Εξασφάλιση και έλεγχος της υγιεινής των οικισμών. Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού με πολύ  χαμηλό κόστος, για τη βασική κατανάλωση. Καθιέρωση τιμολογίων με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
 • Προστασία του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, των υδατικών πόρων, των δασών και των ρεμάτων, της χλωρίδας και της πανίδας. Προώθηση του αγροτουρισμού, αξιοποίηση γενικά του τουριστικού δυναμικού, των αρχαιολογικών χώρων, του λαογραφικού πλούτου, των διατηρητέων οικισμών και κτιρίων.
 • Εφαρμογή του τοπικού σχεδίου διαχείρισης απορριμμάτων. Μίας πολιτικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων που στηρίζεται στην πρόληψη και στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων προς επεξεργασία και τελική διάθεση, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δήμου, δίνοντας ρόλο και λόγο στις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας προϋποθέσεις ανάπτυξης επ΄ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου. Με ενεργοποίηση του κοινωνικού και αλληλέγγυου τομέα της οικονομίας, δημιουργώντας έτσι νέες θέσεις εργασίας και δε συνεπάγεται πρόσθετα οικονομικά βάρη στον πολίτη. Διατήρηση του δημόσιου/δημοτικού χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων, με προτεραιότητα στην πρόληψη και στην επαναχρησιμοποίηση. Είμαστε αντίθετοι με τα δαπανηρά και άχρηστα μεγάλα έργα που είναι εις βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, με κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση του εθελοντισμού, ως βασικού κοινωνικού πυλώνα, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας: Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Βιώσιμη Κινητικότητα, Προστασία Περιβάλλοντος, Ένταξη στην αγορά εργασίας και υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας.
 • Απόδοση κεντρικού ρόλου στην νεολαία και στους παραγωγούς πολιτισμού. Υποστήριξη των καινοτόμων γεγονότων και δράσεων που θα δώσουν νέα υπεραξία στην περιοχή.
 • Εκπόνηση και εφαρμογή ενός συνολικού σχεδίου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, που βασίζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των οικισμών του δήμου, αξιοποιώντας το τοπικό δυναμικό. Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, των νέων τεχνολογιών και της καινοτομίας.
 • Υποστήριξη των επαγγελματικών συλλόγων, των συνεταιρισμών, της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, και της κυκλικής οικονομίας.

Προγραμματικοί στόχοι

Θέτουμε σαν πρώτη προτεραιότητα της δημοτικής λειτουργίας, την κοινωνική πολιτική και τις πολιτικές που αναφέρονται στον άνθρωπο. Προτείνουμε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Δήμου με προτεραιότητες:

 • την Κοινωνική Πολιτική και Δικτύωση,
 • την Τοπική Ανάπτυξη με αποκέντρωση, με υποστήριξη των παραγωγών και των επαγγελματιών, μέσα από ένα οργανωμένο σχέδιο δράσεων.

Κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη

H κοινωνική πολιτική πρέπει να είναι το βασικό φίλτρο μέσα από το οποίο θα περνούν όλες οι δράσεις και οι πολιτικές του Δήμου Θέρμης. Για τον σκοπό αυτό, η λειτουργία του δήμου πρέπει να ξεφύγει από το συγκεντρωτισμό και να προσανατολίσει τη δράση της στο τοπικό κοινοτικό επίπεδο. Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να βρεθούμε δίπλα στα άτομα που έχουν ανάγκη, που έχασαν τη δουλειά τους, στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Για την πλήρη γνώση των αναγκών και την επιστημονική ενίσχυση των δράσεων ιδρύουμε Δημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ως «Παρατηρητήριο Κοινωνικών Αναγκών», όπου συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ενεργή δράση κοινωνικής αρωγής στα πλαίσια του Δήμου. Το Κοινωνικό Δίκτυο θα συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και άλλους επιστημονικούς φορείς που θα συνδράμουν στην εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο μας και σε δράσεις καινοτομίας και ειδικής τεχνογνωσίας, καθώς και με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Στοιχεία της κοινωνικής μας πολιτικής θα είναι:

 • Ενίσχυση της προσπάθειας υποστήριξης των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των απόρων και των ανέργων με ειδική πολιτική τελών και με αναστολή και ρύθμιση της πληρωμής των χρεών προς το Δήμο και τις υπηρεσίες του.
 • Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη της εργαζόμενης μητέρας με την υποδοχή όλων των παιδιών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κατάργηση των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και των συνδρομών στα προγράμματα των ΝΠΔΔ για τους άπορους και τους άνεργους.
 • Ενίσχυση του γραφείου εργασίας και επαγγελματιών σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.
 • Εξασφαλίζουμε υπηρεσίες και ποιοτικές κτιριακές υποδομές σε όλα τα ΚΑΠΗ. Επεκτείνουμε τη λειτουργία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας και των Α.Μ.Ε.Α. Μονιμοποιούμε τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη με ειδικές λειτουργίες σε σχολεία και ενισχύουμε τις δράσεις για την πρόληψη όλων των εξαρτήσεων. Υπερασπιζόμαστε και επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους οικισμούς του Δήμου.

Λειτουργούμε σε κατάλληλο χώρο ΚΑΠΗ στη Λακκιά.

 • Υποστήριξη και προώθηση μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου.
 • Άμεση δημιουργία  «Αγορών – χωρίς – μεσάζοντες» με τοπικά προϊόντα σε Θέρμη, Τρίλοφο και Βασιλικά,  που θα ανακουφίσουν οικονομικά τους καταναλωτές και θα ενισχύσουν του τοπικούς παραγωγούς.
 • Επέκταση και ενδυνάμωση του Κοινωνικού παντοπωλείου με εισαγωγή ρυθμίσεων παράδοσης κατ’ οίκον για τους ανήμπορους, και με την αξιοποίηση εθελοντών.
 • Ανάπτυξη Κοινωνικού φροντιστηρίου με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά για τις απομακρυσμένες κοινότητες του δήμου.
 • Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης, διεκδίκηση ενίσχυσης του έργου του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων.
 • Ανάπτυξη δικτύου πολιτών για ανταλλαγή Υπηρεσιών- Δεξιοτήτων- Γνώσεων. Λειτουργία Τράπεζας χρόνου και αλληλέγγυας (μη χρηματικής) οικονομίας.
 • Θεσμοθέτηση της «Πύλης Αρωγής του Πολίτη» που θα παρέχει, μέσω τηλεφώνου, στους οικονομικά αδύναμους πολίτες πληροφορίες για τις δυνατότητες των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων και συλλογικοτήτων για υγειονομική φροντίδα, γεύματα, ρουχισμό, σχολικά είδη κλπ. Η «Πύλη Αρωγής» δεν θα υποβάλλει προτεραιότητες αλλά θα αξιοποιεί συνέργειες των φορέων
 • Δράσεις κοινωνικής ένταξης πολιτών μεταναστών  και προσφύγων μέσω διαδημοτικών συνεργασιών και άλλων φορέων.
 • Δημιουργούμε το πλαίσιο κοινωνικής παροχής σε ηλεκτρικό ρεύμα που θα προσφέρει ο Δήμος σε οικονομικά αδύναμους με την εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακών κοινοτήτων .
 • Μειώνουμε τα δημοτικά τέλη με ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων -ανακύκλωσης και καθαριότητας για να πέτυχουμε σημαντική μείωση του κόστους των ανταποδοτικών υπηρεσιών.

Υγεία για όλους

Οι δράσεις που προγραμματίζονται ώστε να ενισχύσουν και να καταστήσουν την πολιτική υγείας πιο αποτελεσματική είναι οι παρακάτω:

 • Δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας με επιστήμονες και ακαδημαϊκούς εθελοντές και με τους θεσμικούς φορείς υγείας της περιοχής μας, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των δράσεων για την υγεία και θα ελέγχει την κατάσταση παροχής υπηρεσιών υγείας στους δημότες.
 • Καταγραφή και συντονισμός όλων των δομών υγείας του Δήμου.
 • Ενέργειες για την εξασφάλιση ιατρών σε καθημερινή ή τακτική βάση σε κάθε τοπικό διαμέρισμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους.
 • Υποστήριξη του Κέντρου Υγείας Θέρμης και ενίσχυση του έργου.
 • Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και με διάφορα τμήματα των νοσοκομείων σε θέματα πρόληψης.
 • Υποστήριξη όλων των κοινωνικών δομών παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως κοινωνικό ιατρείο, ιατρεία ενοριών κλπ.
 • Υλοποίηση προγραμμάτων και δημιουργία ειδική ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα υγείας  όπως η πρόληψη, η ψυχική υγεία, ο εθελοντισμός, οι εξαρτήσεις, η οικογένεια, η εφηβική ηλικία, η βία, η διατροφή, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι υγείας, κλπ.
 • Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας.
 • Δημιουργία περιφερειακού ιατρείου στη δημοτική ενότητα Μίκρας.

Αγροτοδιατροφικός Τομέας

Στόχος είναι η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού προτύπου στον πρωτογενή τομέα που θα βασίζεται στον εκσυγχρονισμό, την καινοτομία και τη διατήρηση των τοπικών χαρακτηριστικών  της παραγωγής .

Στη διαδικασία λοιπόν υλοποίησης αυτού του στόχου θα πρέπει από μεριάς του δήμου να αναπτυχθούν πολιτικές με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 1. Στήριξη της απασχόλησης και ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος.
 • Αύξηση του βαθμού αυτοδυναμίας των παραγωγών της περιοχής μέσω της ενίσχυσης ολοκληρωμένων δράσεων δικτύωσής τους και προώθησης των γεωργικών και κτηνοτροφικών τους προϊόντων.
 • Ενίσχυση της συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο και τα Ινστιτούτα που εδρεύουν στη περιοχή μας, με σκοπό την επιμόρφωση των αγροτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης αγροχημικών και ύδατος, σε τεχνικές βελτίωσης της απόδοσης και σε μεθόδους προώθησης των προϊόντων τους. 
 • Δημιουργία γραφείου στα Βασιλικά που θα λειτουργεί ως ΚΕΠ, για την πληροφόρηση των αγροτών αλλά κυρίως των νέων ανθρώπων που θα ήθελαν ν’ ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα, για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, τα καινοτόμα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, τις νέες τάσεις των αγορών και τις δυνατότητες συνεργασιών και εξασφάλισης  του εισοδήματός τους.
 • Δικτύωση των παραγωγών, προώθηση της πιστοποίησης και προβολής των τοπικών γεωργικών προϊόντων ως  δράσεις προστιθέμενης αξίας  της τοπικής παραγωγής Δημιουργία «Αγορών – χωρίς – μεσάζοντες» και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη των αγροτών (εδαφολογικός χάρτης, ψηφιοποίηση των αγροτικών τίτλων, διαδικτυακές – ψηφιακές λαχαναγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο).
 • Εκσυγχρονισμός της άρδευσης στις σημαντικότερες αγροτικές περιοχές, με δημιουργία, ενίσχυση & επέκταση αρδευτικών δικτύων και την αξιοποίηση των υφιστάμενων φραγμάτων , μέσα από ένα σύγχρονο, βιώσιμο και καθολικό σχέδιο διαχείρισης των νερού άρδευσης στο δήμο. Στόχος όχι μόνο η βελτίωση της παραγωγής αλλά και οι προστασία και εξοικονόμηση υδατικών πόρων.
 • Αξιοποίηση της γεωθερμίας, της παραγωγής ενέργειας με χρήση βιομάζας με τοπικής προέλευσης, και κυρίως, γεωργικών υπολειμμάτων, χρήση φυσικού αερίου και εξοικονόμηση ενέργειας στις γεωργικές δραστηριότητες με την λειτουργία των ενεργειακών κοινοτήτων.
 • Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης και αξιοποίησης των γεωργικών απορριμμάτων και ενημέρωση των αγροτών για τις πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος

Για την αποτελεσματική διεκδίκηση και υλοποίηση αυτών των στόχων είναι αυτονόητα αναγκαία η συλλογική δράση και η επιστημονική στήριξη των αγροτών-παραγωγών, η οποία στις νέες συνθήκες μπορεί να διαρθρωθεί σε τρία διαδοχικά επίπεδα. Στο επίπεδο του προϊόντος, στο επίπεδο της τοπικότητας (κοινότητα ή δημοτική ενότητα) και τέλος σε επίπεδο Καλλικρατικού δήμου. Η συνεργασία ανάμεσα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους με συντονιστικό ρόλο και το συναφές επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο δήμο με ρόλο εποπτικό-συμβουλευτικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο αυτού του σχεδίου.

Παιδεία, επιμόρφωση και σχολική στέγη

Τα σχολεία, ως μαθησιακές κοινότητες δημοκρατικής κοινωνίας και χώροι αγωγής, δημιουργίας και πολιτισμού, πρέπει να έχουν στη διάθεσή  τους όλα τα μέσα, όσα απαιτούνται για να είναι σε θέση να παρέχουν ποιοτική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές/τις μαθήτριες.

Για τη  διεύρυνση του μαθησιακού πεδίου και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προτείνουμε:

 • Υλοποίηση προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας, πληροφορικής, περιβαλλοντικής             εκπαίδευσης, υγιεινής διατροφής κ.λπ., που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του    προγραμματικού μας στόχου «Παιδεία για όλους».
 • Αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής για την εφαρμογή εκπαιδευτικών             προγραμμάτων με στόχο την εκπαίδευση των μαθητών για ασφαλή μετακίνηση.
 • Ενημέρωση σχετικά με το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και το τοπικό σχέδιο          διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση.
 • Λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) στο Λιβάδι (πρώην Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και τα σχολεία κάθε οικισμού.
 • Συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας.
 • Συνεργασία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τη διεύθυνση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.).
 • Η παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της  ποιότητας της ζωής αλλά και στην προσωπική ανάπτυξη  του ατόμου .

Σχολική Στέγη – Πραγματικότητα και Πρόγραμμα!

Την τελευταία εικοσαετία, λανθασμένες πολιτικές επιλογές και ελλιπής σχεδιασμός, έχουν σαν αποτέλεσμα τεράστιες ελλείψεις στη σχολική στέγη. Κυρίως στους οικισμούς του δήμου που δέχτηκαν τους περισσότερους νέους κατοίκους.  Συνέπεια της απουσίας επαρκούς σχολικής στέγης είναι η υπερφόρτωση των υπαρκτών σχολικών κτιρίων του Δήμου Θέρμης.

Σαν συνέπεια της απουσίας στρατηγικής πρόβλεψης, διαπιστώνεται ότι έξι (6) σχολεία είναι σε αναστολή λειτουργίας:

 1. 3ο  Νηπιαγωγείο Βασιλικών
 2. 7ο  Νηπιαγωγείο Θέρμης
 3. Δημοτικό Σχολείο Σουρωτής
 4. 2ο  Δημοτικό Σχολείο Βασιλικών
 5. 5ο  Δημοτικό Σχολείο Θέρμης-Τριαδίου
 6. 6ο  Δημοτικό Σχολείο Θέρμης

Ταυτόχρονα οι κάτοικοι αναγκάζονται να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία-κτίρια ακατάλληλα διότι  δεν πληρούν τις προδιαγραφές ενός σχολείου ως προς τη λειτουργικότητα, αλλά και την αντιμετώπιση κινδύνων (π.χ. σεισμού, πλημμύρας, γρήγορης και ασφαλούς εκκένωσης κλπ).

Πολλά από αυτά είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα με προδιαγραφές βιοτεχνικών κτιρίων και μάλιστα σε βιοτεχνικές ζώνες. Εντελώς ακατάλληλα για τις ανάγκες της σχολικής ηλικίας, με παντελή απουσία υποδομών για την εξυπηρέτηση των ειδικών αναγκών των παιδιών μας.

 Άλλα είναι χωροθετημένα εκτός των οικισμών, με όλα τα προβλήματα μεταφοράς και ασφαλούς μετακίνησης, που αυτό συνεπάγεται.

Έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης, και συντελούν στην αύξηση του κυκλοφοριακού φορτίου των δημοτικών οδών. Για την εκμίσθωση τέτοιων ακατάλληλων κτιρίων και τη μετακίνηση των μαθητών καταβάλλονται στους ιδιοκτήτες των κτιρίων και τους μεταφορείς των μαθητών ποσά που αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ευρώ κατ’ έτος.

Υπάρχουν μαθητές από τον οικισμό της Θέρμης που φοιτούν σε σχολεία άλλου δήμου. Τέτοια είναι το 2ο και 22ο  Δημοτικά Σχολεία πρώην Θεσσαλονίκης και τώρα Πυλαίας.

Αναφορικά με τα χαρακτηριστικά των χώρων διδασκαλίας, καταγγέλλουμε ότι:

 • Μαθητές κυρίως νηπιαγωγείων, δημοτικών και γυμνασίων, παρακολουθούν μαθήματα       σε λυόμενες αίθουσες-πλαστικούς οικίσκους (kibo)
 • Πολλά σχολεία τα οποία δεν θερμαίνονται με φυσικό αέριο, παρότι υπάρχει δίκτυο στην       περιοχή
 • Αλεξικέραυνα των συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σχολείων δεν έχουν       συντηρηθεί, επισκευαστεί ή αντικατασταθεί για χρόνια
 • Σημαντικός αριθμός σχολείων δεν έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας
 • Υπάρχουν σχολεία με ανεπαρκή αύλειο χώρο. Τέτοια είναι το 1ο Δημοτικό Σχολείο     Θέρμης και το Δημοτικό του Πλαγιαρίου
 • Πολλά σχολεία χρησιμοποιούν και βοηθητικούς χώρους ως αίθουσες διδασκαλίας.

Διαπιστώνεται έλλειψη σε γυμναστήρια, εργαστήρια, αίθουσες εκδηλώσεων και πολλαπλών χρήσεων. Οι υπάρχοντες χώροι υστερούν σε υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός οπτικοακουστικών μέσων, εργαστήρια, βιβλιοθήκες, κ.λπ.).

Αυτό σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη παιδικών χαρών κάνει το πρόβλημα οξύτερο.

Απόλυτη προτεραιότητα μας αποτελεί η αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων/παραλείψεων που καταγράφουμε.

Δεν συμβιβαζόμαστε μπροστά στη δύσκολη οικονομική κατάσταση.To πρόβλημα θα λυθεί μόνο από ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν ευθύνες και να πράξουν. Αγωνιζόμαστε έχοντας ως σταθερό στόχο να δημιουργηθούν σχολικά κτίρια για όλα τα σχολεία με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές, άρτιες υποδομές, ώστε να συντελούν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών.

Η έλλειψη σχολικής στέγης και αναβάθμιση της υπάρχουσας, δεν είναι «αγγαρεία», αλλά πρόκληση για τη δημιουργία καινοτόμων υποδομών με επίκεντρο το παιδί.

Αυτονόητα, η αντιμετώπιση όλων των ελλείψεων/παραλείψεων που καταγράφουμε αποτελούν προτεραιότητές μας. Είναι προτεραιότητά μας να φοιτούν οι μαθητές σε σχολεία της  γειτονιάς, σε κατάλληλο και σταθερό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Να πηγαινοέρχονται στο σχολείο τους με τα πόδια. Να βγουν τα παιδιά από τους βοηθητικούς χώρους που μετατράπηκαν σε αίθουσες διδασκαλίας, να απαλλαγούν από τις λυόμενες αίθουσες-πλαστικούς οικίσκους (kibo)! Να μην απέχει κανένα παιδί από την εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι την ενηλικίωσή του. Η υλοποίηση αυτού του στόχου εντάσσεται στο πρόγραμμά μας για την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη και περιλαμβάνει παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού στα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δωρεάν υποστηρικτικά μαθήματα με πρόσληψη από το Δήμο άνεργων εκπαιδευτικών ή/και εθελοντική προσφορά από άλλους εκπαιδευτικούς όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Για να έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν τα σχολεία ως κέντρα ανάπτυξης της κοινότητας, ως πυρήνες βελτίωσης της ποιότητας της ζωής γενικότερα, αφού θα αποτελούν χώρους συνάντησης, ψυχαγωγίας, παιχνιδιού, συνεργασίας μικρών και μεγάλων. Είναι καιρός να δοθεί ο χώρος που αναλογεί, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής, σε κάθε μαθητή, κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Δεν συμβιβαζόμαστε μπροστά στη δύσκολη οικονομική κατάσταση. Αγωνιζόμαστε έχοντας ως σταθερό στόχο να δημιουργηθούν σχολικά κτίρια για όλα τα σχολεία με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και άρτιες υποδομές για την καλύτερη λειτουργία τους. Τα προκατασκευασμένα και τα λυόμενα δεν είναι λύση. Τα ενοικιαζόμενα και οι μετακινήσεις με λεωφορεία επιβαρύνουν την εθνική οικονομία, ταλαιπωρούν τις οικογένειες και τους μαθητές και σε βάθος χρόνου λειτουργούν αποσυνθετικά για την τοπική κοινωνία. Η φοίτηση-μάθηση σε σχολεία είναι χαρά δεν είναι βάσανο… Ήδη στους οικισμούς όπου έχει ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός υπάρχουν οικόπεδα σχεδιασμένα για σχολική στέγη. 

Η κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων θα σχεδιάζεται και θα υλοποιείται ισότιμα για όλους τους οικισμούς του Δήμου, με βάση δύο κυρίαρχα κριτήρια:

α. Το κριτήριο του αριθμού των μαθητών ανά αίθουσα. Αυτονόητα προηγούνται οι οικισμοί στις σχολικές αίθουσες των οποίων η αναλογία μαθητών ανά σχολική αίθουσα είναι μεγαλύτερη.

β. Το κριτήριο της απόστασης από τον οικισμό/το σπίτι στο σχολείο.

Όσο για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των σχολικών κτιρίων, γνωρίζουμε την κατάσταση. Ξέρουμε ότι η περίοδος των παχιών αγελάδων πέρασε ανεπιστρεπτί … κι ο Φαραώ «μαύρο όνειρο δεν είδε». Όσοι φρόντισαν και προγραμμάτισαν και διεκδίκησαν… έχτισαν κι έχουν κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις… Ο Δήμος μας καθώς φαίνεται ωρίμαζε μελέτες άλλων έργων…  Σήμερα η ανέγερση δημόσιων κτιρίων, όπως είναι και τα σχολικά, γίνεται υπό τον έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών, με τη μέθοδο της Σύμπραξης του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή κάποτε με χρήματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Θα επιδιώξουμε επίμονα, με κάθε τρόπο και θα πείσουμε!  Και θα πάρουμε εγκρίσεις από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ. Θα πείσουμε διότι δεν ανεχόμαστε να γνωρίζουμε ότι η παρούσα κατάσταση βλάπτει καίρια  την εθνική οικονομία, να ξέρουμε καλά ότι όσο αυτή η κατάσταση διαρκή, ζημιώνει ανεπανόρθωτα την τοπική κοινωνία κι εμείς να αδιαφορούμε…

γ.    Χρηματοδότηση-Επιδότηση απ’ το δήμο 

 • Για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων διεκδικούμε αύξηση των χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα διεκδικούμε τη διαμόρφωση δημόσιων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και για να σταματήσει η ενοικίαση κτιρίων και η μεταφορά μαθητών με λεωφορεία.
 • Διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής Παιδείας και των Σχολικών Επιτροπών. Προπαντός στην αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων με εφαρμογή ενός αλγόριθμου (μαθηματικού τύπου λέμε συνήθως) για την διανομή των πόρων στα σχολεία με δίκαιο τρόπο.
 • Στο τέλος κάθε σχολικού/οικονομικού έτους δεσμευόμαστε να δημοσιεύουμε το ποσό που διατέθηκε από το δήμο: συνολικά για τα σχολεία, ξεχωριστά για κάθε σχολείο, και ανά μαθητή.
 • Θεωρούμε βέβαιο ότι τα ποσά επιχορήγησης για τα σχολεία μπορούν να αυξηθούν και πρώτα με περιορισμό των εξόδων. Δεν θα ζημιωθεί κανείς, π.χ. αν περιοριστεί, και με τον καιρό καταργηθεί, η έντυπη μορφή της εφημερίδας Θέρμης Δρώμενα που κοστίζει ένα σεβαστό ποσό… Η εφημερίδα θα συνεχίσει να ενημερώνει διαδικτυακά τους κατοίκους και φίλους του δήμου και μάλιστα με μορφή διαδραστική, να ακούγεται δηλαδή και η άποψη του δημότη!


δ. Άμεσα μέτρα :

 • Διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου. Δημόσια ανακοίνωση της Ημερήσιας Διάταξης και του χρονοδιαγράμματος των συναντήσεων της, αιτιολόγηση και δημοσιοποίηση των αποφάσεων της.
 • Άμεση σύνδεση με το φυσικό αέριο όλων των σχολείων για τα οποία είναι δυνατή η σύνδεση. Ειδικά για τα σχολεία για τα οποία το δίκτυο παροχής αερίου ήδη διέρχεται κοντά απ’ το σχολείο.
 • Όλα τα σχολικά κτίρια θα τακτοποιηθούν πολεοδομικά και θα ελεγχθούν με στόχο να νομιμοποιηθούν και να αποκτήσουν πιστοποίηση πυρασφάλειας. Η πυροπροστασία, η τοποθέτηση ή αντικατάσταση των  αλεξικέραυνων των σχολείων όπως  και η αντισεισμική και αντιπλημμυρική θωράκιση των σχολικών μονάδων είναι ευθύνη των δήμων.
 • Οικονομίες κλίμακας στα έξοδα μετακινήσεων των σχολικών μονάδων. Κοινός διαγωνισμός για τη χρήση λεωφορείων στις εκδρομές των σχολείων με στόχο τη μείωση του κόστους, συμφωνία με τον ΟΣΕ για μαζική αγορά φθηνότερων εισιτηρίων.
 • Αξιοποίηση και συντονισμός του εθελοντισμού στους Συλλόγους Γονέων. Εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Τροχαία εθελοντών σχολικών τροχονόμων, εκπαίδευση τραπεζοκόμων.
 • Προώθηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης εντός των σχολείων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, τα ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης, τις ενορίες, τις πρωτοβουλίες κοινωνικής πρόνοιας.
 • Σχεδιασμός, σε συνεργασία με τα Τμήματα του Α.Π.Θ., ειδικών προγραμμάτων δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα γενικού και τοπικού ενδιαφέροντος π.χ. Σχολικός εκφοβισμός- ενδοσχολική βία.
 • Δημιουργία Σχολής Γονέων με δομές που θα καλύπτουν όλον το Δήμο.
 • Πλήρης χρήση των σχολικών κτηρίων για πολιτιστικές και άλλες ανάγκες των κοινοτήτων τις απογευματινές ώρες.
 • Ενίσχυση και συνέχιση των δράσεων Δια Βίου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το σχέδιο τοπικής ανάπτυξης και τα παραδοσιακά επαγγέλματα.
 • Οργάνωση αθλητικών-επιμορφωτικών συναντήσεων μεταξύ των σχολείων του δήμου μας.
 • Τοποθέτηση επιστατών και  σχολικών τροχονόμων  -με τον καιρό- σε όλα τα σχολεία με προτεραιότητα τις ειδικές συγκεκριμένες ανάγκες των απομακρυσμένων.

Πολιτισμός και Αθλητισμός για όλους

Στόχος μας, να διατηρηθεί ο δημόσιος – δημοτικός χαρακτήρας των υπηρεσιών πολιτισμού και αθλητισμού του δήμου. Πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση των δημοτών και κυρίως της νεολαίας στις δομές αυτές. Θα προστατέψουμε την απασχόληση όλων των εργαζόμενων και δεν θα επιτρέψουμε την ιδιωτικοποίηση τους. Θα διεκδικήσουμε να παρέχονται δωρεάν, ή με το χαμηλότερο δυνατό αντίτιμο.

Προτεραιότητα μας η διάχυση των δράσεων του αθλητισμού και του πολιτισμού σε όλους τους οικισμούς του δήμου, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των κοινωνικών στρωμάτων.

Δεσμευόμαστε για την εκπόνηση ενός σύγχρονου, και καινοτόμου σχεδίου ανάπτυξης του πολιτισμού για το σύνολο του δήμου. Θα συμπεριλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες δομές που παράγουν πολιτιστικές δράσεις, τις οποίες θα ενισχύει τακτικά από τον προϋπολογισμό του δήμου.

Εκτός της κεντρικά οργανωμένης δομής πολιτισμού που υπάρχει στην έδρα του δήμου, χρειάζεται να αναπτυχθούν δράσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα που θα δημιουργήσουν εστίες πολιτισμού, κέντρα νεότητας και χώρους εκδηλώσεων. Για το σκοπό αυτό προτείνουμε:

 • Αξιοποίηση και προβολή του καλλιτεχνικού δυναμικού του Δήμου, με εκδηλώσεις για το            σκοπό αυτό. Στήριξη στους δημιουργούς πολιτισμού
 • Πολιτιστικό προϊόν που χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, καινοτομία και ανθρωπιστικά             ιδεώδη
 • Ενίσχυση των πολιτιστικών φορέων του Δήμου. Ανάπτυξη συνεργασιών και εμπλουτισμός       των καλλιτεχνικών δράσεων, μεταξύ των φορέων
 • Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πολιτισμού, με την παρουσίαση παραστάσεων και   εκδηλώσεων. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στα καλλιτεχνικά δρώμενα
 • Προώθηση των εικαστικών με στοχευμένες δράσεις, όπως διοργάνωση εκθέσεων σε όλες τις τοπικές κοινότητες
 • Προώθηση  του κινηματογράφου, με προβολή ταινιών – ντοκιμαντέρ αποκεντρωμένα στο       δήμο
 • Έκθεση φωτογραφίας σε όλους τους οικισμούς, με ταυτόχρονη διεξαγωγή διαγωνισμού      φωτογραφίας για τη νεολαία    
 • Αποκέντρωση των βιβλιοθηκών στους οικισμούς. Ανάπτυξη book crossing – δανειστική            βιβλιοθήκη αλληλεγγύης, και ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών
 • Δημιουργία πρωτοποριακών χώρων εκδηλώσεων σε όλους τους οικισμούς, ικανούς να      φιλοξενήσουν τις δράσεις του δήμου
 • Παρεμβάσεις/ανακαινίσεις σε όλα τα Κέντρα Πολιτισμού του Δήμου
 • Κέντρα Νεότητας σε κάθε οικισμό, για την προώθηση της επικοινωνίας και δημιουργικής      απασχόλησης των νέων
 • Καλλιτεχνικά πάρκα, για παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, προβολή κινηματογραφικών         ταινιών και κάθε άλλο είδος καλλιτεχνικής δράσης
 • Διάχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων των Θέρμης Δρώμενα σε όλες Δημοτικές Ενότητες
 • Αξιοποίηση του Χώρου του Φράγματος Θέρμης, αδειοδότηση, ενίσχυση φωτισμού
 • Διαμόρφωση χώρων για επισκέπτες
 • Διοργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων για παιδιά

 • Αξιοποίηση χώρου του Αι Γιάννη Βασιλικών για πολιτιστικές εκδηλώσεις

 • Αξιοποίηση χώρου φράγματος Σχολαρίου
 • Αξιοποίηση Τούμπας στο Πλαγιάρι

 • Νέα κέντρα πολιτισμού στα Βασιλικά και το Πλαγιάρι

 • Κατασκευή πολιτιστικών κέντρων Αγίου Αντωνίου, Σχολαρίου και Ταγαράδων.
 • Θεματικά πάρκα  για προσέλκυση ευρύτερου κοινού

Πρέπει να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ανάπτυξης του αθλητισμού, για το σύνολο του δήμου, με ξεκάθαρη φιλοσοφία και στόχευση. Σε αυτό θα ενταχθούν όλες οι αθλητικές δραστηριότητες των σωματείων, συλλόγων και ομάδων, με τακτικές συνελεύσεις και συμμετοχή των φορέων στην υλοποίηση του σχεδίου.  Στο ενιαίο αυτό πλαίσιο λειτουργίας, θα καθοριστεί και η τακτική οικονομική ενίσχυση του δήμου, βάσει γεωγραφικών, ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, του κάθε αθλητικού φορέα.

Στηρίζουμε τον μαζικό και σχολικό αθλητισμό και προωθούμε την δημιουργία αθλητικών κυψελών πολλαπλών χρήσεων σε κάθε οικισμό, δίνοντας τη δυνατότητα στους δημότες, και κυρίως στα παιδιά, να έχουν πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους.

Με βασικές αρχές τα παραπάνω, προτείνουμε:

 • Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Μίκρα
 • Δημιουργία προπονητήριου στο πρώην τμήμα στρατοπέδου στο Τριάδι
 • Αποπεράτωση αθλητικού στίβου στο Τριάδι
 • Ολοκλήρωση αποδυτηρίων γηπέδου Αγίου Αντωνίου
 • Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών (ανοιχτή και κλειστή) στους Ταγαράδες
 • διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου του ΔΑΚ Βασιλικών σε συνδυασμό με τα σχολικά συγκροτήματα
 • Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στην Περιστερά
 • Συντήρηση και βελτίωση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων (ανοικτών και κλειστών), ώστε η χρήση των αθλητικών χώρων να γίνεται με ασφάλεια για τους αθλούμενους
 • Αξιοποίηση ανοιχτών χώρων πολλαπλών χρήσεων με τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών χώρων διαφόρων αθλημάτων σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινότητες και τις Δημοτικές Ενότητες, ώστε να δημιουργηθούν αθλητικές κυψέλες, δίνοντας τη δυνατότητα άθλησης όλων των δημοτών
 • Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τα σχολεία, στηρίζοντας παράλληλα τον σχολικό αθλητισμό
 • Σχεδιασμός και οργάνωση της χρήσης των υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων, παρέχοντας σε όλους τους χρήστες δίκαιη, αξιοκρατική και ισόρροπη χρήση, σύμφωνα με τη ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των αθλητικών τμημάτων κάθε περιοχής
 • Δημιουργία νέων χώρων άθλησης σε όλους τους οικισμούς, ώστε τα παιδιά και οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στους αθλητικούς χώρους στηρίζοντας τον μαζικό και σχολικό αθλητισμό.

Παράλληλα προτείνουμε :

 • Στήριξη και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της πρωτοβουλίας των πολιτών, στην εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και νέων αντικειμένων αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Διοργάνωση διαγωνισμών δεξιοτήτων και ικανοτήτων- sports & hobbies
 • Κοινωνικός αθλητισμός (παιδικές κατασκηνώσεις, δημιουργία ομάδας φυσιολατρών)
 • Σχεδιασμός και υποστήριξη του λαϊκού αθλητισμού σε όλο το δήμο, αξιοποιώντας τα τοπικά χαρακτηριστικά, καθορίζοντας χώρους για ελεύθερες αθλητικές δραστηριότητες με ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες, όπως δρόμους περιπάτων, ποδηλασίας, ελεύθερης ιππασίας, χώρους μηχανοκίνητου αθλητισμού, πεδία αεραθλημάτων, πίστες δεξιοτήτων, σκοπευτηρίων, θεματικά αθλητικά πάρκα (green gym), και ανάδειξη – αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου που ανήκει στο δήμο μας
 • Υποστήριξη με εθελοντική ομάδα νέων, στην υλοποίηση δράσεων του λαϊκού αθλητισμού.

Χωροταξικός σχεδιασμός για μια καλύτερη ζωή – Χρήσεις γης

Για να πετύχουμε βιώσιμη, αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη στον δήμο Θέρμης, χρειάζεται να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα εντάσσονται σε ένα στρατηγικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης για το σύνολο του δήμου. Το μακρόπνοο αυτό σχέδιο πρέπει να βασίζεται στα γεωγραφικά, οικονομικά, και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας.

Τα πολεοδομικά σχέδια, που προσδιορίζουν με σαφήνεια τις χρήσεις γης, αποτελούν το βασικό εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασμού. Καθορίζουν τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής και την στόχευση της διοίκησης.

Ο σκοπός του χωροταξικού σχεδιασμού είναι «η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού, που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί μέρους ενότητες του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο»(άρθρο 1 Ν.2742/1999).

Στον Δήμο Θέρμης δεν υπάρχει ενιαίο χωροταξικό σχέδιο για το σύνολο του Καλλικρατικού δήμου.

Στην πρώην δημοτική ενότητα Θέρμης υπάρχει εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, και αφορά τους οικισμούς Θέρμης, Τριαδίου, Ν. Ραιδεστού, Ταγαράδων και Ν. Ρυσίου. Αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο Γ.Π.Σ. στο δήμο.

Στην πρώην δημοτική ενότητα Μίκρας το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που αφορά τις περιοχές των δημοτικών διαμερισμάτων Πλαγιαρίου, Τριλόφου, Καρδίας  και κάτω Σχολαρίου, έχει τεράστια προβλήματα, που αφορούν χρήσεις γης, συντελεστές δόμησης και δεν δίνει ουσιαστικά καμία αναπτυξιακή προοπτική, πέραν της ανέγερσης κατοικιών. Χρειάζεται τροποποίηση, που θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων, με κατάλληλο μίγμα χρήσεων γης.

Στα Βασιλικά η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, καθώς η μακρόχρονη δικαστική διαμάχη του δήμου με την εταιρεία που είχε αναλάβει την κτηματογράφηση και εκπόνηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου για την περιοχή, έχει αφήσει το δημοτικό διαμέρισμα των Βασιλικών χωρίς χαρακτηρισμό χρήσεων γης, χωρίς επεκτάσεις τους οικισμούς, και τα υπάρχοντα γενικά πολεοδομικά σχέδια, χαρακτηρίζονται από ξεπερασμένες αντιλήψεις για την πολεοδομία και την χωροταξία. Θεμελιώδους σημασίας είναι η προστασία της αγροτικής και κτηνοτροφικής γης, που δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην περιοχή.

Την νέα αυτοδιοικητική περίοδο η σημαντικότερη προτεραιότητα της διοίκησης πρέπει να είναι:

 • Εκπόνηση τοπικού χωρικού σχεδίου (Τ.Χ.Σ.) για το σύνολο του δήμου, βασικό εργαλείο που παρέχει η σημερινή νομοθεσία. Ο δήμος, θα εκπονήσει το Τοπικά Χωρικό Σχέδιο, που θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο. Τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, συγκριτικά με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, εξασφαλίζουν επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών, προσδιορισμό όλων των χρήσεων γης (αγροτικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.ά.) και, βέβαια, διασφαλίζουν την προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κ.ά.). Βάσει αυτού του σχεδίου ο δήμος μπορεί να ξεπεράσει το καθεστώς αυθαιρεσίας και άναρχης «ανάπτυξης», που δημιουργείται από την έλλειψη καθορισμού χρήσεων και να οδηγήσει στην ανάπτυξη και την πρόοδο μέσα από ένα ενιαίο στρατηγικό σχέδιο. Όταν ολοκληρωθεί ο χωροταξικός σχεδιασμός, για το σύνολο του δήμου, ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, και η ανάρτηση των δασικών χαρτών, θα σταματήσει πλήρως η αυθαιρεσία που κυριαρχεί λόγω ασαφειών στη νομοθεσία που έχει επικρατήσει. Θα δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, και στο υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον, να γνωρίζουν με σαφήνεια και ξεκάθαρους όρους το πολεοδομικό καθεστώς, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης σε κάθε σημείο του δήμου.
 • Να λήξει η δικαστική διαμάχη και να ολοκληρωθούν τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και η κτηματογράφηση στην δημοτική ενότητα Βασιλικών (συμβαδίζοντας με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο), με στόχευση την επέκταση των οικισμών, και κυρίως την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, με τον καθορισμό των χρήσεων γης.
 • Να γίνουν οι τροποποιήσεις στη Ζ.Ο.Ε. της δημοτικής ενότητας Μίκρας, στα πλαίσια του Τοπικού Χωρικού Σχεδίου, αντιμετωπίζοντας την περιοχή, όχι μόνο σαν χώρο κατοικίας, και απελευθερώνοντας τις οικονομικές και αναπτυξιακές δυνάμεις. Με την ανάμειξη των χρήσεων και τον καθορισμό του πλαισίου δράσεων, αναμένεται να ξαναζωντανέψει η τοπική οικονομία και να ενθαρρυνθεί η επιχειρηματικότητα στους οικισμούς.  

Διαχείριση απορριμμάτων – Αποκομιδή – Ανακύκλωση – Καθαριότητα

Η διαχείριση των απορριμμάτων από τους ΟΤΑ, είναι και πρέπει να παραμείνει αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Είμαστε αντίθετοι στην ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής και καταρχήν διαχείριση απορριμμάτων. Θέλουμε όσο το δυνατόν μικρότερη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών στην ανακύκλωση, μόνο όπου είναι απαραίτητο. Θα αγωνιστούμε για την επιχειρησιακή αναβάθμιση της λειτουργίας των δήμων και των φορέων τους στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Εφαρμόζοντας τη νομοθεσία, που ισχύει σήμερα (ΕΣΔΑ, ΠΕΣΔΑ, ΤΣΔΑ), μπορούμε να πετύχουμε σημαντική μείωση του κόστους των ανταποδοτικών υπηρεσιών και άρα των δημοτικών τελών. Μπορούμε να προωθήσουμε την κυκλική οικονομία και να συμβάλουμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Προστατεύουμε έτσι το φυσικό περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, και την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής που εξαρτάται από αυτό. Μπορούμε να έχουμε πιο καθαρούς οικισμούς, βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής των δημοτών.

Θέλουμε από τον δήμο να εφαρμόσει πολιτικές για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που έχουν σαν βασική τους αρχή την πρόληψη παραγωγής, την διαλογή στην πηγή  και την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών από τα απορρίμματα  Είμαστε υπέρ της επεξεργασίας απορριμμάτων και μηχανικό διαχωρισμό μέχρι τελικής φάσης (όχι καύση σύμμεικτων), αποσκοπώντας στη μείωσης τη ταφής με στόχο την προστασία της υγείας των κατοίκων του Δήμου και του περιβάλλοντος. Πιστεύουμε στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας με τη  δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από κατοίκους του Δήμου μας.

Το 2016 εκπονήθηκε  το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Θέρμης (ΤΣΔΑ). Η καθυστέρηση στην εφαρμογή του σχεδιασμού μας, αναμένεται να επιφέρει  πρόστιμα που θα μετακυλήσουν στα δημοτικά τέλη. Ο δήμος μας, πρέπει να είναι πρωτοπόρος, στην εφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, εφαρμόζοντας πολιτικές, που δεν την αντιμετωπίζουν σαν πρόβλημα, αλλά σαν ευκαιρία, για την ποιότητα ζωής των πολιτών και την τοπική οικονομία.

Χρειάζεται συνεχής και στοχευμένη ενημέρωση των δημοτών και των μαθητών στις εκπαιδευτικές δομές, για τη σημασία της πρόληψης της παραγωγής των απορριμμάτων, της διαλογής στην πηγή και της κομποστοποίησης.

Διεκδικούμε την τοποθέτηση διαφορετικών ρευμάτων διαλογής των απορριμμάτων σύμφωνα με τον Εθνικό Σχεδιασμό και τη χωροθέτηση και λειτουργία  πράσινων σημείων στους οικισμούς του Δήμου , όπως και το κεντρικό πράσινο σημείο του δήμου. Απαραίτητο, να προστεθούν στα πράσινα σημεία, ρεύμα επεξεργασίας και ανακύκλωσης για τα απορρίμματα των αγροτικών δραστηριοτήτων.

Παρέχουμε την υποδομή για την ανακύκλωση αποβλήτων από γεωργικές εργασίες. Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης με προτεραιότητα την αποκέντρωση των δραστηριοτήτων, την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων, με μονάδες μικρής κλίμακας. Ενισχύουμε την κοινωνική συμμετοχή και την αξιοποίηση του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού. Στόχος μας η διατήρηση του δημοτικού χαρακτήρα στη, σύγχρονη και αποδοτική διαχείριση των απορριμμάτων.

Ύδρευση – Άρδευση -Αποχέτευση 

Η διαχείριση των υδατικών πόρων του συνόλου του δήμου αποτελεί βασικό άξονα της πολιτικής μας για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του δήμου. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό ύψιστης σημασίας για όλους. Δεν θα αφήσουμε να γίνει εμπόρευμα.

Το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό, για το μέλλον των πολιτών, και το δικαίωμα για ποιοτική ύδρευση θεμελιώδες.  Η δημόσια διαχείριση του νερού αποτελεί αξιακή μας θέση.

Στον δήμο μας δεν υπάρχει λεπτομερής καταγραφή των δικτύων, και δεν υπάρχει ακριβής έλεγχος της κατανάλωσης. Σκοπός μας, μέσα από την επιστημονική στελέχωση και την αναδιάρθρωση της διοικητικής λειτουργίας της ΔΕΥΑΘ, η κατασκευή ενιαίου, σύγχρονου ψηφιακού συστήματος, παρακολούθησης των δικτύων όλου του δήμου.

Τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών έχουν τεράστια προβλήματα, με αγωγούς ακατάλληλους για πόσιμο νερό. Οι διακοπές του νερού είναι πολύ συχνές και επιβαρύνουν την καθημερινότητα των δημοτών. Η κακή κατάσταση των  αγωγών, σε συνδυασμό με τις πολλές βλάβες, οδηγεί στην αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας χλωρίου για απολύμανση,  που είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για την υγεία των Δημοτών. Αναλύσεις της ποιότητας του νερού, έχουν δείξει κατά καιρούς συγκεντρώσεις επιβλαβών για την υγεία, ουσιών πάνω από τα επιτρεπτά όρια. Δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση των προβλημάτων στα υπάρχοντα δίκτυα, και θα δημιουργήσουμε νέα δίκτυα, με σχεδιασμό για την βέλτιστη ποιότητα, με την μέγιστη οικονομία.

Άμεση αντικατάσταση με σύγχρονες αντλίες στις γεωτρήσεις και τοποθέτηση εφεδρικών αντλιών, ώστε σε περίπτωση βλάβης να μην μένουν οι οικισμοί χωρίς ύδρευση.

Τεράστιο πρόβλημα αποτελεί και η άρδευση καθώς πολλοί οικισμοί είναι κυρίως αγροτικοί. Νερό κατασπαταλάται λόγω ανεξέλεγκτης κατανάλωσης, ελλιπούς καταμέτρησης, και παράνομων συνδέσεων. Διεκδικούμε την δημιουργία σύγχρονων αρδευτικών δικτύων στους οικισμούς του δήμου.

Περίπου 12 οικισμοί δεν έχουν αποχετευτικό δίκτυο. Αυτό συνιστά οικονομική επιβάρυνση για τους πολίτες, με  υγειονομικούς κινδύνους και τεράστια περιβαλλοντική επιβάρυνση συνολικά.

Στόχος μας είναι να ολοκληρωθούν οι μελέτες αποχέτευσης για όλους τους οικισμούς. Διεκδικούμε την πλήρη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων, ώστε να κατασκευαστούν τα δίκτυα και στον τελευταίο οικισμό του δήμου.

Άμεση δημοπράτηση και κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων, με την οποία θα συνδεθούν τα δίκτυα που έχουν κατασκευαστεί και παραμένουν ανενεργά, και αυτά που θα γίνουν στη συνέχεια. Πρέπει να σταματήσουμε την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών και να προστατέψουμε το υπέδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

Επιπρόσθετα ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΥΑΘ με έμπειρο προσωπικό .

Ποιότητα ζωής και περιβάλλον κατοικίας

Αξιοποιούμε της δυνατότητες του “Κλεισθένη Ι”, για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας στους οικισμούς, με δημοκρατικές διαδικασίες, συμμετοχής των πολιτών και πόρους σε κάθε κοινότητα. Προτεραιότητα η ισόρροπη ανάπτυξη στους οικισμούς που υστερούν.

Οι υποδομές που προτείνονται αφορούν στις προτεραιότητες του κάθε οικισμού αλλά και στο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θέτουμε ως προτεραιότητα (ανάδειξη ταυτότητας, ενίσχυση αγοράς και απασχόλησης). Κριτήρια των παρεμβάσεων στους οικισμούς είναι η ασφάλεια της κατοικίας και της κυκλοφορίας, η προστασία των παιδιών και των πεζών, οι δημόσιες μετακινήσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση του πρασίνου. Για το λόγο αυτό θα υποστηριχθεί η επέκταση του δικτύου αερίου στους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου Θέρμης.

Σε επίπεδο δήμου, θα διεκδικήσουμε την ολοκλήρωση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου από την διασταύρωση της Λακιάς μέχρι την Γαλάτιστα. Θέμα ύψιστης σημασίας για την ασφάλεια των δημοτών και την ανάπτυξη της περιοχής. Προώθηση των θεμάτων της εθνικής οδού Ν. Μουδανίων, για την ολοκλήρωση των κόμβων, βελτίωση των παράδρομων και τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην Καρδία.

Η ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας, με σχεδιασμό την βελτίωση των κεντρικών οικισμών των δημοτικών ενοτήτων με τα χωριά της περιφέρειας του δήμου με στόχο την ανάπτυξη τους, την βελτίωση των παροχών παιδείας και την υγείας.

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών δομών αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές θα προκύψει από :

 • Την ένταξη στο σχέδιο Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ, όλων των αντίστοιχων παρεμβάσεων (αλλαγή κουφωμάτων κτιρίων, λέβητες σχολείων, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, φωτοβολταϊκά, κλπ.)
 • Εφαρμογή του σχεδίου Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και την υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών που θέτουν προτεραιότητες στην διάρθρωση και διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μελέτη για συνδυασμένες μεταφορές με βέλτιστο αποτέλεσμα και μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Διεκδικούμε αποτελεσματική σύνδεση όλων των οικισμών του δήμου από τον ΟΑΣΘ και το ΟΣΕΘ. Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε και τη διέλευση του Μετρό της Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από την Ε.Ο. Μουδανιών ώστε να εξυπηρετεί με στάση τον οικισμό της Θέρμης και με διασύνδεση με λεωφορειακές γραμμές την ευρύτερη περιοχή.

Οι νέοι στο δήμο

Το μέλλον του δήμου μας είναι οι νέοι. Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις δράσεις που αφορούν τους νέους. Αυτοί είναι οι αυριανοί ενεργοί πολίτες του δήμου μας. Το πρόγραμμα μας για τους νέους έχει τις παρακάτω προτάσεις:

 1. Δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας του Δήμου Θέρμης με αντικείμενο τη στήριξη των νέων σε επίπεδο ψυχολογικό, επαγγελματικό και πολιτισμικό. Η υπηρεσία θα έχει δικό της εξειδικευμένο προσωπικό αλλά θα συνεργάζεται και με πανεπιστήμια, με επιχειρηματίες και επαγγελματίες του δήμου καθώς και εθελοντές. Θα αποτελείται από τρία βασικά τμήματα:

α.Τμήμα Ψυχολογικής Στήριξης:

-παροχή υπηρεσιών ψυχολόγου για νέους και εφήβους

-συμβουλευτική σε νέους γονείς

-στήριξη θυμάτων κακοποίησης (με υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής)

β. Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Επιχειρηματικότητας:

-Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

-Επαγγελματικός Προσανατολισμός Νέων Πτυχιούχων όλων των βαθμίδων

-Βοήθεια στη δημιουργία βιογραφικών

-Προγράμματα “Υποστηρίζω τους νέους του Δήμου”

(Παροχή πρακτικής άσκησης, βάση δεδομένων για προσλήψεις νέων από επιχειρηματίες του δήμου, παροχή υποτροφιών για μεταπτυχιακά και σεμινάρια που θα επιχορηγούνται από επιχειρηματίες του τόπου που θα λειτουργούν ως μέντορες, πρόγραμμα που θα επιτρέπει τους επαγγελματίες του δήμου να επενδύσουν σε επιχειρηματικές ιδέες που θα καταθέτουν στην υπηρεσία)

-Διοργάνωση σεμιναρίων για νέους που αφορούν το χώρο εργασίας, την επιχειρηματικότητα κτλ

γ. Τμήμα Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας:

-Διοργάνωση 2 μεγάλων ετήσιων (ενδεχομένως τριήμερων) Φεστιβάλ για νέους. Ένα μουσικό φεστιβάλ και ένα φεστιβάλ τεχνών και δημιουργικών επαγγελμάτων

-Εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια που αφορούν τέχνες και τέχνες (arts and crafts)

 • Δημιουργία και υλοποίηση μονοπατιών για πεζοπορία αλλά και ποδηλατόδρομων/διαδρομών στην ύπαιθρο του δήμου μας και ιδιαίτερα μεταξύ των οικισμών τόσο για καθημερινή χρήση όσο και για διοργάνωση εκδηλώσεων και αγώνων. Στόχος η δημιουργία ασφαλών διαδρομών για καθημερινή άσκηση αλλά και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος του δήμου.
 • Κατασκευή πάρκων street art, parkour και calisthenics ώστε οι νέοι να έχουν χώρους με σωστή υποδομή και ασφάλεια για να ασχολούνται με τα αγαπημένα τους χόμπι.

Τοπική ανάπτυξη – Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία – Κυκλική Οικονομία

ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ θέτει σαν προτεραιότητα την εκπόνηση και την υλοποίησή ενός σχεδίου ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας, με σύγχρονα και αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά, που θα συμβάλει ουσιαστικά στην ισόρροπη ανάπτυξη του δήμου.

Το αναπτυξιακό σχέδιο του δήμου, αποτυπώνεται στον στρατηγικό του σχεδιασμό, και με βασικό εργαλείο, τον κατάλληλο σχεδιασμό χρήσεων γης, θα συνδυάζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος, του αγροτικού τοπίου, των φυσικών πόρων, την ενίσχυση της ταυτότητας των παραδοσιακών και αγροτουριστικών χαρακτηριστικών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, και αφετέρου την οργάνωση των επαγγελματικών περιοχών καινοτομίας, βιομηχανικών περιοχών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων αστικού χαρακτήρα.

Αφού ολοκληρωθεί η ψηφιακή αποτύπωση της περιουσίας του δήμου, θα εκπονηθεί άμεσα σχέδιο για την αξιοποίησή της προς όφελος της τοπικής οικονομίας.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ανάπτυξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα στον δήμο και περιληπτικά αναφέρουμε στα παρακάτω:

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ θέλοντας να καταγράψει και να κωδικοποιήσει τα προβλήματα όσων ασκούν το αγροτικό επάγγελμα στο δήμο μας, συνοψίζει χωρίς να εξαντλεί τον προβληματισμό των αγροτών – παραγωγών στα εξής σημεία:

 • Θεμελιώδες ζήτημα για του παραγωγούς αγροτικών προϊόντων αποτελεί η μείωση του      κόστους παραγωγής και η διεύρυνση των καναλιών διάθεσης των αγροτικών          προϊόντων.
 • Το κόστος παραγωγής αφορά αρχικά το χαμηλό κόστος καυσίμων και εναλλακτικών        τρόπων θέρμανσης για τις μονάδες που διαθέτουν θερμοκήπια. Η σύνδεση των     οικισμών με το δίκτυο φυσικού αερίου, αναμένεται να δώσει διέξοδο σε κάποιες δράσεις     και καλλιέργειες. Μεγάλη σημασία για την παροχή φθηνής ενέργειας αποτελεί η ένταξη των αγροτών στις ενεργειακές κοινότητες. Θεσμός που θα τους δώσεις τη δυνατότητα για φθηνό και πιθανόν δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, αξιοποιώντας μέσα από             συνεταιρισμούς ανενεργή δημοτική γη.
 • Μέρος του σχεδίου για την μείωση του κόστους παραγωγής αποτελεί η δημιουργία ενός             οργανωμένου αρδευτικού δικτύου, που θα δίνει τη δυνατότητα στους αγρότες να αρδεύσουν μεγαλύτερες εκτάσεις με μικρό κόστος, αποφεύγοντας την ανεξέλεγκτη       κατασπατάληση του νερού. Μέσα από το ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων, προτείνεται η κατασκευή μικρών φραγμάτων για άρδευση και εμπλουτισμό του             υδροφόρου ορίζοντα.
 • Η οργανωμένη λειτουργία των συνεταιρισμών, των ομάδων παραγωγών σε συνδυασμό   με σύγχρονη επιστημονική συμβουλευτική υποστήριξη από γεωπόνους, μπορεί να          δώσει τη δυνατότητα στους παραγωγούς για μαζικής αγοράς εφοδίων ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές, την αποφυγή άσκοπων ενεργειών (π.χ. ψεκασμοί) που           ανεβάζουν το κόστος, την εναλλαγή καλλιεργειών και τον εμπλουτισμό των χωραφιών            με αζωτούχες καλλιέργειες που περιορίζουν τη χρήση λιπασμάτων ελαττώνοντας το             κόστος.
 • Η μεταποίηση και η τυποποίηση τους με ονομασία προέλευσης, αναμένεται να αυξήσει    την αξία των προϊόντων, να βοηθήσει στην διείσδυση τους σε μεγαλύτερες αγορές με    άμεσα οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς. Προωθούμε την χρησιμοποίηση όλων            των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως, τα ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, η συνεχής          ηλεκτρονική έρευνα αγοράς και η αναζήτηση νέων προϊόντων και αγορών.
 • Διεκδικούμε την επιμόρφωση των παραγωγών σε νέες τεχνικές και μεθόδους καλλιεργειών. Προωθούμε, την υποστήριξη των συνεταιρισμών και ομάδων παραγωγών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου για τη σύνταξη δηλώσεων καλλιέργειας και τη λογιστική και φορολογική τους κάλυψη.
 • Απαραίτητη είναι η συλλογική δράση και η επιστημονική στήριξη των αγροτών-παραγωγών, η οποία μπορεί να διαρθρωθεί σε τρία επίπεδα. Στο επίπεδο του προϊόντος, στο επίπεδο της τοπικότητας (κοινότητα ή δημοτική ενότητα) και τέλος σε           επίπεδο του δήμου. Προωθούμε την αναβάθμιση και την ενίσχυση της λειτουργίας των           αγροτικών συνεταιρισμών. Πιστεύουμε στη συνεργασία και στη διαμόρφωση ενιαίας             αγροτικής πολιτικής μεταξύ τους.

Στον πρωτογενή τομέα η παρέμβαση πολιτών δήμου Θέρμης θα διεκδικήσει τη στελέχωση γραφείου γεωργικής ανάπτυξης με ειδική εφαρμοσμένη τεχνογνωσία. Ο Δήμος Θέρμης θα αναλάβει τη δικτύωση και την προβολή των τοπικών γεωργικών προϊόντων και την υποστήριξη των παραγωγών στις δράσεις προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων. Παράλληλα θα αναπτύξει σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών (εδαφολογικός χάρτης, ψηφιοποίηση των αγροτικών τίτλων, διαδικτυακές – ψηφιακές λαχαναγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο).

Στην κτηνοτροφία ο δήμος Θέρμης οφείλει να αξιοποιήσει την νέα νομοθεσία που αφορά τους δασικούς χάρτες, τους βοσκότοπους ώστε να υποστηρίξει τους παραγωγούς σχετικά με τα δημοτικά αγροτεμάχια. Να βοηθήσει στη νομιμοποίηση και ανάπτυξη των  κτηνοτροφικών μονάδων. Η ποιότητα των κτηνοτροφικών προϊόντων είναι μεγάλης αξίας, και πρέπει να βρεθεί τρόπος διεύρυνσης των δικτύων πώλησης, αξιοποιώντας παράλληλα την υπεραξία που δίνει στο προϊόν η ονομασία προέλευσης του.

Πιστεύουμε στη συστηματική και νομικά κατοχυρωμένη διάθεση τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντεςσε όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς του δήμου.   Αυτό θα συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και την αύξηση της απασχόλησης στην παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Διεκδικούμε την οργάνωση τοπικών αγορών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προϊόντα κάθε περιοχής. Η συνεργασία ανάμεσα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών και συλλόγους με το επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο δήμο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο αυτού του σχεδίου. Προωθούμε την συμμετοχή του συνόλου των παραγωγών – κτηνοτρόφων σε επιχειρηματικό συνεργατικό σχηματισμό (cluster), για την ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του δήμου, όπου σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ. πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια) της περιοχής να προωθήσουν τα προϊόντα του αγροτοδιατροφικού τομέα, εκμεταλλευόμενοι και τις δυνατότητες για μόρφωση και τουρισμό της περιοχής.

Προσπαθούμε να αναδείξουμε την ιδιαίτερης ταυτότητα κάθε τόπου και να αξιοποιήσουμε τα χαρακτηριστική του φυσικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Προβάλλουμε τις περιοχές φυσικού κάλους και ενδιαφέροντος, προσελκύουμε και υποστηρίζουμε ήπιο και εναλλακτικό τουρισμό και επισκέψεις αναψυχής σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό  και φυσιολατρικό τουρισμό καθώς και με τα τοπικά επαγγέλματα και δρώμενα. Η συμμετοχή όλων των παραπάνω στα πλαίσια του προαναφερθέντος cluster, που θα συμπεριλαμβάνει και το σύνολο των παραγωγών και επιχειρήσεων της περιοχής, αναμένεται να δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική οικονομία.

Το σχέδιο ανάπτυξης που προτείνουμε αναδεικνύει χωριά-χώρους προορισμού με διαφορετικές ταυτότητες και εξυπηρετήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, μια ενισχυμένη εναλλακτική και παραγωγική εφαρμογή του city branding ώστε το κάθε χωριό να προσφέρει και κάτι διαφορετικό από τα άλλα συνδεδεμένο αλλά και όχι μόνο με τα τοπικά χαρακτηριστικά. Προωθούμε προγράμματα, αισθητικής εναρμόνισης των εμπορικών καταστημάτων, των οικισμών του δήμου, με μελέτη από τις υπηρεσίες του δήμου, και χρηματοδότηση. Με στοιχειώδη υποδομή [καλύτερη πρόσβαση, καθαριότητα, υπαίθριες κατασκευές, σήμανση για την πρόσβαση, διάχυση της πληροφορίας] οι χώροι αυτοί θα αποτελέσουν πόλο έλξης, ευκαιρία υγείας και ψυχαγωγίας αλλά και παραγωγής εισοδήματος. Προτείνουμε επίσης την «υιοθέτηση» αυτών των χώρων από υπάρχουσες συλλογικότητες (αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, εθνοτοπικούς συλλόγους, προσκόπους) ώστε να βάλουν τη δική τους πινελιά στις υπαίθριες κατασκευές, να συντηρούν το χώρο και να κάνουν εκεί δράσεις.

Πιστεύουμε  στην ανάπτυξη και ενίσχυση των τοπικών αγορών, αποκεντρωμένα. Οι δράσεις ποιότητας ζωής και αστικού περιβάλλοντος για έλεγχο στάθμευσης, βελτίωση της δημοτικής συγκοινωνίας, αποτελεσματικός έλεγχος αστικού περιβάλλοντος και καταλήψεων δημόσιων χώρων, η εφαρμογή των κανονισμών καθαριότητας και κατάληψης κοινόχρηστων χώρων θα ενισχύσουν την λειτουργία των αγορών.

Η βελτίωση της μετακίνησης των δημοτών μεταξύ των οικισμών, πέραν της διαδημοτικής συγκοινωνίας εξαρτάται και από την ποιότητα του οδικού δικτύου. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου και να αποκατασταθούν τα προβλήματα στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο.

Το γραφείο εργασίας και επιχειρηματικότητας θα επεκτείνει τη λειτουργία του στα θέματα επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του τόπου μας και τη νέα γνώση που παράγεται. 

Δέσμευσή μας η ενίσχυση των συλλογικών οργάνων των επαγγελματιών κάθε οικισμού. Πιστεύουμε στη  συνεργασία με τις τοπικές οργανώσεις. Χρηματοδότηση για τη δημιουργία ενιαίου χαρακτήρα εμπορικής αγοράς μετά τη Θέρμη, στα Βασιλικά και τον Τρίλοφο. Οι επαγγελματίες όλου του δήμου θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων, μέσα από τη λειτουργία των κοινοτήτων και στις συνελεύσεις τους. Όλες οι πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών θα γίνονται με διαφάνεια και όλοι οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται με δημόσιες ανακοινώσεις.

Πρώτο βήμα των δράσεών μας με υψηλή προστιθέμενη αξία είναι η δικτύωση και η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργειών μεταξύ όλων των επαγγελματιών του δήμου Θέρμης. Η δικτύωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών ομάδας αλλά και σχέσεων παραγωγού-αγοραστή για πολλά ενδιάμεσα προϊόντα και υπηρεσίες και θα τροφοδοτήσει δυναμικά την τοπική οικονομία.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Κ.ΑΛ.Ο.)

Η Κοινωνική Οικονομία έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως “Τρίτος Τομέας της Οικονομίας”, ως ο τομέας της οικονομίας που αναπτύσσεται σε έναν νέο, ριζοσπαστικό χώρο ανάμεσα στον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα.

Ενισχύουμε στο δήμο μας τη δημιουργία Κοιν.Σ.Επ., οι οποίες θα δώσουν στόχο και όραμα σε άτομα που όντας σε δύσκολη κατάσταση, θα επιδιώξουν την ένταξη τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Υπάρχει το παράδειγμα τέτοιας ομάδας στο δήμο μας, αλλά κυρίως υπάρχουν τα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ωφέλεια αυτών των ατόμων.

Ο δήμος να οφείλει να ωθεί δημότες στην δημιουργία  Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας, που αναπτύσσουν δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», και παρέχουν «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος». Τα κίνητρα για να επιτευχθεί ο σκοπός της διάδοσης και της εξάπλωσης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας υπάρχουν. Ο δήμος με την τεχνογνωσία και το προσωπικό που διαθέτει να ενισχύσει και σταθεί δίπλα σ’ αυτή την προσπάθεια.

Σε μια εποχή όπως αυτή που διανύουμε, η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να αποτελέσει ένα εναλλακτικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης, τόνωσης της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας.

ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ένας άλλος τρόπος ενίσχυσης της τοπικής ανάπτυξης μέσω της επανάχρησης και της ανακύκλωσης είναι η κυκλική οικονομία. Μέσω αυτού του νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου επιτρέπεται η χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρόνο με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων. Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας δίνει τη δυνατότητα στα προϊόντα να μετατρέπονται σε σκουπίδια αφού έχουν κάνει έναν πολύ μεγαλύτερο κύκλο ζωής.

Ο δήμος μας λοιπόν μέσω της ενίσχυσης της ανακύκλωσης, της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων έχει πολλαπλά οφέλη. Με την μείωση των αποβλήτων, μειώνονται τα τέλη. Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα μειώνεται περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αφού απαιτείται μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία στην περίπτωση που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, οδηγεί σε καλύτερα ακόμη αποτελέσματα.

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΝΝΑ ΤΣΙΦΤΕΛΙΔΟΥ

Υποψήφια Δήμαρχος Θέρμης