Κοινόχρηστοι χώροι…. Ιστορίες παλιές με νέες προσεγγίσεις!

aa

Κοινόχρηστοι χώροι…. Ιστορίες παλιές με νέες προσεγγίσεις!

Με αφορμή την διαβούλευση που θα γίνει για τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Θέρμης που δημοσιεύτηκε στις 27 Οκτ 2015 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας (http://www.thermi.gov.gr/info/?p=26778), ως δημοτική παράταξη θεωρούμε ότι πρέπει να καταθέσουμε τις απόψεις μας.

Οι κανονισμοί είναι κανονιστικές διοικητικές πράξεις, θεσπίζονται βάσει νομοθετικής διαδικασίας, έχουν ισχύ νόμου και είναι δεσμευτικοί προς όλους! Σχετικές με το θέμα μας είχαν εκδοθεί -στα πλαίσια του Καποδιστριακού Δήμου – οι 261/1999 και 307/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης! Ο σκοπός τώρα είναι ευρύτερος! Είναι, όπως η Παρέμβαση Πολιτών αντιλαμβάνεται τα πράγματα, η θέσπιση προδιαγραφών, κανόνων και περιορισμών -γενικών και ειδικών- οι οποίοι θα διέπουν την εύρυθμη λειτουργία, τη χρήση και την παραχώρηση της χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και τις επεμβάσεις σ’ αυτούς με τέτοιο τρόπο ώστε να αναβαθμίσουμε γενικότερα την ποιότητα ζωής όλων μας, δημοτών, κατοίκων, φιλοξενούμενων και διερχόμενων, να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη, άνετη και ασφαλή διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των ανήμπορων, είτε πρόκειται για ΑΜΕΑ, είτε για ενήλικες, προσωρινά ανήμπορους, μητέρες με καρότσια κ.λ.π., να διασφαλίσουμε την ελεύθερη πρόσβαση οχημάτων έκτατης ανάγκης (ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων, κ.τ.λ.), καθώς και την ορατότητα και την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων γενικότερα, να αναβαθμίσουμε τη λειτουργικότητα και την αισθητική των παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων με σεβασμό στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, να θεσπίσουμε τη δημοκρατικά δίκαιη μεταχείριση αιτημάτων παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων, καθώς και να ενδυναμώσουμε την εμπορική κίνηση με την οργανωμένη παρουσίαση των κοινόχρηστων χώρων.

Η χρήση των δημοσίων κοινόχρηστων χώρων είναι από το νόμο ανεμπόδιστο, ακώλυτο δικαίωμα του καθενός/της καθεμιάς! Αυτή είναι η σχέση του δημόσιου χώρου με το χρήστη. Ουσιαστικά, αυτή τη σχέση θέλουμε να ρυθμίσουμε με τον κανονισμό! Έτσι ο Κανονισμός αποτελεί ένα σύνολο ρυθμίσεων ανάμεσα στην οικονομική ζωή του τόπου και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τον Συνήγορο του Πολίτη: «…φαίνεται ότι η αδράνεια των ΟΤΑ, ως προς την αναίρεση της κοινής χρήσης με την έκδοση αδειών παραχώρησης ή την αυθαίρετη κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων από ιδιώτες, οφείλεται σε συνειδητή πολιτική επιλογή, να προτάσσουν την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους, διευκολύνοντας τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται σε αυτήν»! Το ζήτημα χρήσης και λειτουργίας των κοινόχρηστων χώρων είναι φανερό ότι αφορά τη δημοκρατία στην πράξη! Κατά συνέπεια προτείνουμε:

a. Αρχικά να γίνει καταγραφή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου όλων των υπαρχόντων δημόσιων/κοινόχρηστων χώρων!
b. Οι υπηρεσίες του Δήμου με κριτήρια επιστημονικά-κοινωνικά-οικονομικά να επιλέξουν και να προτείνουν στα όργανα του Δήμου, σχεδιασμένα επί χάρτου, όλους τους προς διάθεση χώρους ανά Κοινότητα: Πεζόδρομους, πάρκα, παιδικές χαρές, πλατείες, κ.α. με διαστάσεις, ποσοστά κ.λ.π.
c. Επί αυτών των προτάσεων να διεξαχθεί η διαβούλευση ανά κοινότητα και από όλες τις κοινότητες του Δήμου και να ληφθούν οι αποφάσεις.
d. Η ευθύνη τήρησης του Κανονισμού καθώς και των ελέγχων εφαρμογής του και παρακολούθησης των καταγγελιών θα έχει καθολικό κύρος μόνο εάν ανατεθεί στις υπηρεσίες του Δήμου Θέρμης και όχι σε αιρετούς!

Δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για ευκαιρία πρώτης τάξης, στη βάση της υπάρχουσας νομοθεσίας, να συντάξουμε έναν κανονισμό δημοκρατικό, με επιστημονικά-κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια, με σαφή διάρθρωση, εύληπτο, κατανοητό, «ακέραιο», …. ! Κι αν δεν είναι πλήρης με την πρώτη υπάρχει η δυνατότητα της διαρκούς του βελτίωσης. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο.

Απαιτείται να ‘χουμε, για τον τόπο στον οποίο ζούμε και θέλουμε να κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας, ένα όραμα! Ένα όραμα που θα ανανεώνεται καθώς θα ανασχεδιάζεται από τους ειδικούς των επιστημών και θα νομιμοποιείται δημοκρατικά από την καθημερινή χρήση, με σκοπό να είναι διαχρονικά σύγχρονο! Ό, τι σχεδιάζουμε, ό, τι υλοποιούμε θα πρέπει να μας φέρνει πιο κοντά σ’ αυτό το όραμά μας!

Η πολιτεία του Δήμου μας, δυστυχώς, δε μας επιτρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε Κανονισμό Καθαριότητας από το έτος 2006, που συγκρίνεται με αντίστοιχους Σκανδιναβικών πόλεων…! Έμεινε στο συρτάρι όπως και οι 261/1999 και 307/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου… Η αρχή της δημοκρατικής ισότητας ισχύει μόνο «άμα τη εφαρμογή», κατά το «άμα τη εμφανίσει»… Διαφορετικά, οι κανονισμοί αποτελούν απλώς άλλοθι…

Ο καθένας/η καθεμιά μας λίγο πολύ φροντίζει να βελτιώνει το βιοτικό του επίπεδο. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση καθώς και την εξουσία να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων των οικισμών του Δήμου όπως οφείλει!