Ο πρωτογενής τομέας πυλώνας ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέρμη, 8 Μαΐου 2014

Ο πρωτογενής τομέας πυλώνας ανάπτυξης του Δήμου Θέρμης

Μια σύσκεψη με παραγωγούς κι επαγγελματίες της περιοχής, που κόμισε πολλές πρωτοπόρες ιδέες, αλλά και τη διάθεση για αξιοποίηση του πλούτου που διαθέτει στον πρωτογενή τομέα ο Δήμος Θέρμης, οργάνωσε την Τετάρτη 7 Μαΐου η Παρέμβαση Πολιτών και ο υποψήφιος Δήμαρχος Θέρμης, Σωκράτης Φάμελλος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν πρόεδροι συνεταιρισμών και ενώσεων επαγγελματιών, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων, αγρότες, κτηνοτρόφοι, επαγγελματίες και επιστήμονες ανάλογων ειδικοτήτων.

Αυτό που κυρίως τονίστηκε απ’ όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη είναι η ανάγκη για ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ανάπτυξης του τοπικού πλούτου που διαθέτει η περιοχή του Δήμου Θέρμης. Η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης έχει ήδη εκπονήσει ένα σχέδιο τοπικής ανάπτυξης με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά, όπου βρήκαν θέση και οι προτάσεις των συμμετεχόντων στη σύσκεψη, που έχουν να κάνουν κύρια
με τη δικτύωση παραγωγών σε επίπεδο δήμου και την ανάπτυξη επαγγελματικών συνεργασιών μεταξύ τους
με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο για διεθνή δικτύωση και εμπόριο
με την ενοποίηση των αγροτικών συνεταιρισμών που θα αποδώσει δυναμική και σε υποδομές αλλά και σε τεχνογνωσία και οικονομία κλίμακας
με τη λειτουργία δημοτικών αγορών τοπικών προϊόντων.

Η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό στο επίκεντρο του οποίου :

– Η οργάνωση των επαγγελματικών περιοχών και η ενίσχυση της ταυτότητας των παραδοσιακών και αγροτουριστικών χαρακτηριστικών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
– Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. Η δημοτική περιουσία μπορεί να δώσει επάγγελμα σε νέους και άνεργους της περιοχής και με αποκεντρωμένους δημοτικούς λαχανόκηπους να βοηθήσει και σε θέματα διατροφής.
– Η στελέχωση γραφείου γεωργικής ανάπτυξης.
– Η δικτύωση και η προβολή των τοπικών γεωργικών προϊόντων.
– Η ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξη των αγροτών (εδαφολογικός χάρτης, ψηφιοποίηση των αγροτικών τίτλων, διαδικτυακές – ψηφιακές λαχαναγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο).
– Η ενίσχυση υποδομών άρδευσης, ενέργειας στις γεωργικές δραστηριότητες, διαχείρισης των γεωργικών απορριμμάτων και η ολοκλήρωση του αναδασμού στα Βασιλικά.

Χωρίς μεσάζοντες

Η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης προτείνει τη σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με το κίνημα διάθεσης αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες.

Η διάθεση τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς του δήμου και σε συστηματική και νομικά κατοχυρωμένη βάση θα συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και την αύξηση της απασχόλησης στην παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο αυτού του σχεδίου είναι η συνεργασία ανάμεσα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους.

Τόποι – προορισμοί

Η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης έχει, ακόμη, στόχο να αναδείξει την ιδιαίτερη ταυτότητα κάθε τόπου και την αξιοποίηση του φυσικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύοντας και προβάλλοντας περιοχές φυσικού κάλους και ενδιαφέροντος προσελκύουμε και υποστηρίζουμε ήπιο και εναλλακτικό τουρισμό και επισκέψεις αναψυχής σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και φυσιολατρικό τουρισμό καθώς και με τα τοπικά επαγγέλματα και δρώμενα.

Το σχέδιο ανάπτυξης που προτείνουμε αναδεικνύει χωριά – χώρους προορισμού με διαφορετικές ταυτότητες και εξυπηρετήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, μια ενισχυμένη εναλλακτική και παραγωγική εφαρμογή του city branding.

Όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορούν να γίνουν χωρίς τη συμμετοχή των επαγγελματιών όλου του δήμου στη λήψη των αποφάσεων, με τις συνελεύσεις και τη λειτουργία των Κοινοτήτων. Όλες οι πράξεις πρέπει να γίνονται με διαφάνεια και δημόσιο απολογισμό κι αυτό είναι ένας από τους πυλώνες του προγράμματος για το οποίο δεσμεύεται η Παρέμβαση Πολιτών Δήμου Θέρμης.