Διακήρυξη

Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΩΝ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ενεργοί πολίτες από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Θέρμης αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας νέας δημοτικής παράταξης. Βασικές μας αξίες είναι η άμεση δημοκρατία, η αποκέντρωση, η ανανέωση στις θέσεις εκπροσώπησης και η συλλογικότητα. Δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε με αγωνιστικότητα, διαφάνεια και αυτονομία την τοπική αυτοδιοίκηση.

Θεωρούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως στοιχείο δημοκρατίας και δημιουργίας στον τόπο μας και ως λαϊκό θεσμό που εκπροσωπεί την κοινωνία και αναφέρεται σε αυτήν. Πιστεύοντας στο δημιουργικό μεράκι και τη δύναμη της ενότητας και χωρίς αρχηγισμούς σχεδιάζουμε μια πρόταση δημιουργικής ανατροπής για τον τόπο μας.

* Δεν εκπροσωπούμε κανένα πέρα από τους εαυτούς μας

* Δεν αναθέτουμε την προσπάθεια αυτή σε κανένα

* Θέλουμε όλους τους πολίτες παρόντες και συμμέτοχους

* Λογοδοτούμε μόνο στην κοινωνία του τόπου μας και στο μέλλον των παιδιών μας

Είμαστε αντιμέτωποι με τα σχέδια υποβάθμισης της ζωής μας, του δήμου Θέρμης και των υπηρεσιών του. Διατυπώνουμε μια πρόταση υπέρβασης της κρίσης ξεκινώντας από το δήμο μας. Με την Αυτοδιοίκηση στο προσκήνιο και με προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και όχι στους αριθμούς και τα μεγάλα έργα.

Η Αυτοδιοίκηση είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά, τη λαϊκή συμμετοχή και τη δημιουργία. Οι Δήμοι πρέπει να είναι θεσμοί ενός αποκεντρωμένου κράτους προωθώντας ένα νέο κοινοτισμό στηριζόμενο στην αφύπνιση της κοινωνίας. Είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ απαραίτητο να ενισχυθεί ο διεκδικητικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης με δομές και δράσεις αλληλεγγύης, αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και δημόσιες επενδύσεις που θα διασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση.

Το σχέδιο Καλλικράτης συνιστά εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής στην Αυτοδιοίκηση και δεν υπηρετεί την αναγκαία διοικητική μεταρρύθμιση Ο Καλλικράτης συρρικνώνει τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς οδηγώντας σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο διοίκησης. Η παράταξη της πλειοψηφίας στο Δήμο Θέρμης δεν συνειδητοποίησε έγκαιρα ότι η εφαρμογή του Καλλικράτη δεν στόχευε στο αίτημα αναβάθμισης της Αυτοδιοίκησης αλλά ακύρωνε την έκφραση των πολιτών και των οικισμών.

Η εφαρμογή των μνημονίων και των κυβερνητικών επιλογών στην Αυτοδιοίκηση οδηγεί πανελλαδικά στην ιδιωτικοποίηση βασικών δημοτικών λειτουργιών, στο ξεπούλημα της δημοτικής περιουσίας, σε απολύσεις και ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, στην υποβάθμιση της πολιτιστικής και αθλητικής δραστηριότητας καθώς και των κοινωνικών υπηρεσιών. Υποβαθμίζεται ο χαρακτήρας της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, συρρικνώνεται η κοινωνική πολιτική και διασπάται η κοινωνική συνοχή, σε μια περίοδο που οι εφαρμοζόμενες πολιτικές οδηγούν στη φτωχοποίηση των πολιτών και στον εκφασισμό της κοινωνίας.

Αυτό το πλαίσιο οικονομικής ασφυξίας οδηγεί σε πολιτική ασφυξία την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Παρατηρητήριο – «επιτροπεία» καταργεί πλήρως την αυτονομία της και οδηγεί σε επιβολή τοπικών φόρων σε βάρος των πολιτών. Η ηγεσία της Αυτοδιοίκησης παρέμεινε εγκλωβισμένη στις κομματικές της εντάξεις και έχει σημαντική ευθύνη για την κατάντια των δήμων.

Σε αυτή την κατάσταση δεν μπορούμε να είμαστε αμέτοχοι. Διαχωρίζουμε τη θέση μας από τη δημοτική αρχή και τις άλλες παρατάξεις στη Θέρμη, που δεν αναγνωρίζουν την ανάγκη της κοινωνίας για ανατροπή κατεστημένων απόψεων, ριζική ανανέωση προσώπων, δημιουργικότητα και πάνω από όλα δημοκρατία και συμμετοχή στις αποφάσεις.

Ιδρύουμε την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ Δήμου Θέρμης γιατί χρειαζόμαστε δημοτικές αρχές που θα ανταποκρίνονται στην ανάγκη για ΟΤΑ δυνατούς, αγωνιστικούς και με κοινωνικό πρόσημο. Υποστηρίζουμε τις δημιουργικές αντιστάσεις και τα μέτωπα συνεργασιών στις κοινωνίες μας. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η υποστήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της τοπικής ανάπτυξης και η ενίσχυση της δημοκρατίας και της αλληλεγγύης.

Η προγραμματική μας πρόταση στηρίζεται στη διασφάλιση και επέκταση των δημόσιων χαρακτηριστικών στη λειτουργία των Δήμων, στην υπεράσπιση των αξιών του δημόσιου χώρου, την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων μέσω της ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης, χωρίς νέους φόρους.

Η Παρέμβαση Πολιτών του Δήμου Θέρμης βάζει ως προτεραιότητες :

– για το δήμο

1. Τον δημοκρατικό κοινωνικό έλεγχο όλων των επιπέδων λειτουργίας του δήμου και της οικονομικής διαχείρισης μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες .

2. Την ενίσχυση των συμμετοχικών θεσμών όπως η λογοδοσία, οι λαϊκές συνελεύσεις, τα δημοψηφίσματα, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός και προγραμματισμός. Η προσπάθεια αυτή οφείλει να δημιουργήσει νέους ρόλους για ενεργούς πολίτες.

3. Την ενίσχυση της άμεσης και αποκεντρωμένης δημοκρατίας σε κάθε Κοινότητα, με ουσιαστική ενδυνάμωση της λειτουργίας τους, με πόρους και αρμοδιότητες, αντιμετωπίζοντας στην πράξη τις αρνητικές συνέπειες του Καλλικράτη και έχοντας ως αίτημα την υπέρβασή του ως θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης.

4. Πλήρη διαφάνεια σε όλες τις πράξεις των ΟΤΑ χωρίς να παραβιάζεται η αυτοτέλεια των αποφάσεων και η δημοκρατία στη λειτουργία τους. Κατάργηση του κατ΄ επίφαση «Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας».

5. Την αντικατάσταση του δημαρχοκεντρικού μοντέλου από θεσμούς και διαδικασίες που θα διευρύνουν το ρόλο του δημοτικού συμβουλίου και της κοινωνίας, με εφαρμογή της απλής αναλογικής.

6. Τον περιορισμό θητειών σε όλες τις αιρετές θέσεις και την αντιμετώπιση παλαιοκομματικών και προσωπικών λειτουργιών. Για μας η συγκρότηση της δημοτικής παράταξης βασίζεται σε ένα πολιτικό όραμα για τον τόπο και όχι στη ψηφοθηρική συνάθροιση υποψηφίων, επιλογή που δεν μπόρεσε να υπηρετήσει η παρούσα δημοτική αρχή.

7. Την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων. Διεκδικούμε τους κεντρικούς πόρους που ανήκουν στους Δήμους οι οποίοι έχουν περικοπεί αυθαίρετα κατά 60% , με την ανοχή της ηγεσίας της αυτοδιοίκησης.

8. Την εφαρμογή πολιτικών μείωσης του κόστους των δημοτικών υπηρεσιών, χωρίς την υποβάθμιση της ποιότητας τους. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίσουμε μειώσεις των δημοτικών φόρων και τελών για συμπολίτες μας που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, διαθεσιμότητας, εργασιακής επισφάλειας και γενικότερα μεγάλης οικονομικής δυσκολίας.

9. Τη στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους στο Δήμο, διαμορφώνοντας τους όρους κοινών αγώνων και κοινής αντιπαράθεσης στις μνημονιακές

πολιτικές. Διαφανείς διαδικασίες πρόσληψης και σταθερές σχέσεις εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στο Δήμο, που δεν θα χρησιμοποιούνται ως μέσο ψηφοθηρίας. Διεκδικούμε την κάλυψη των πραγματικών αναγκών του δήμου με σταθερές θέσεις εργασίας. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί καμία θέση εργαζομένου στο Δήμο Θέρμης.

– για τις πολιτικές

10. Τον κοινωνικό έλεγχο και την υπεράσπιση των κοινωνικών αγαθών (υγεία, παιδεία, νερό, ενέργεια, περιβάλλον) και του δημόσιου χαρακτήρα τους. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησής τους.

11. Την ισόρροπη ανάπτυξη των οικισμών, την αποκέντρωση της ανάπτυξης και την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας και των χαρακτηριστικών κάθε τόπου .

12. Την υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και των επαγγελματιών, την ενίσχυση της απασχόλησης και του τοπικού εισοδήματος και προϊόντος.

13. Τη δημιουργία πλαισίου για την υποστήριξη της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και των εναλλακτικών συνεταιριστικών σχημάτων.

14. Την επένδυση στην παιδεία, την καινοτομία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό.

15. Την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου βάσει των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας μας. Κανένας πολίτης μόνος του στην κρίση και καμιά οικογένεια χωρίς ρεύμα και νερό.

16. Την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής με ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, με σχεδιασμό και εφαρμογή πλαισίου ελέγχου και πρόληψης της ρύπανσης. Είμαστε αντίθετοι σε όσα έργα και προσπάθειες επιβαρύνουν περιβαλλοντικά την περιοχή.

Δεσμευόμαστε να διαμορφώσουμε το πρόγραμμά μας και να το εφαρμόσουμε μετά τις εκλογές μέσα από μια ανοιχτή, δημοκρατική λειτουργία με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των πολιτών. Η πορεία μέχρι τις εκλογές θέλουμε να επιβεβαιώσει την απόφασή μας να είμαστε παρόντες στη ζωή του τόπου μας, μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, πριν και μετά τις εκλογές.

30 Μαρτίου 2014