Το Πρόγραμμά μας

Το Πρόγραμμά μας

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2019

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ έχει ως βασικές ιδρυτικές της αρχές την άμεση δημοκρατία, την αποκέντρωση, τον περιορισμό θητειών στις θέσεις εκπροσώπησης και τη συλλογική λειτουργία. Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση της ζωής μας. Αντιστεκόμαστε στην υποβάθμιση του δήμου Θέρμης και των υπηρεσιών του. Είμαστε αντίθετοι με τις παλαιοκομματικές συμπεριφορές και τις πελατειακές σχέσεις.
Προτείνουμε την ανανέωση του πολιτικού δυναμικού που έχει ολοκληρώσει τον κύκλο προσφοράς του και δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτητικές συνθήκες. Καταθέτουμε πρόταση υπέρβασης του Καλλικράτη για να αποκτήσουν και πάλι ζωή οι Κοινότητες και να σταθεί όρθια η κοινωνία.
Η νέα εποχή για το δήμο Θέρμης απαιτεί δημοκρατία, συλλογικότητα, γνώση, ευθύνη και ανανέωση. Διατυπώνουμε μια πρόταση υπέρβασης της κρίσης ξεκινώντας από το δήμο μας. Με την Αυτοδιοίκηση στο προσκήνιο και με προτεραιότητα στον άνθρωπο, στην κοινωνία και όχι στους αριθμούς και τα μεγάλα έργα.
Καταθέτουμε δημόσια την πρόταση προγράμματος, μόλις ένα μήνα από την ίδρυσή μας, και καλούμε τους πολίτες να το διαμορφώσουμε και να το υλοποιήσουμε μαζί σε μια ανοιχτή – δημοκρατική διαδικασία. Ανοιχτή διαδικασία που εμπλέκει τις τοπικές κοινωνίες και ενσωματώνει τις παρεμβάσεις και τις διεκδικήσεις τους. Δημοκρατική γιατί προωθεί τη συμμετοχή των πολιτών και τους δίνει ρόλο στη διαμόρφωση των θέσεων των αυτοδιοικητικών παρατάξεων.
Δεσμευόμαστε ότι και μετά τις εκλογές η εφαρμογή του προγράμματος μας θα υλοποιηθεί πάλι με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.

Η πρότασή μας για την αυτοδιοίκηση
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί δημοκρατικό λαϊκό θεσμό. Είναι συνυφασμένη με τη δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, τα δημόσια αγαθά και τη λαϊκή συμμετοχή και δημιουργία. Ο κοινωνικός, κινηματικός και διεκδικητικός ρόλος της Αυτοδιοίκησης ενισχύει τον θεσμικό ρόλο της. 
Το σχέδιο Καλλικράτης εξυπηρέτησε και επιτάχυνε την εφαρμογή της μνημονιακής πολιτικής στην κοινωνία μέσω της Αυτοδιοίκησης. Ο Καλλικράτης δεν συνδυάστηκε με αλλαγές στο κράτος και στην κεντρική εξουσία, δεν συνοδεύτηκε με πόρους και στελέχη και «έδιωξε» τον πολίτη μακριά από τις τοπικές υποθέσεις.
Οι αρνητικές αυτές εξελίξεις έχουν δημιουργήσει αντιστάσεις και μέτωπα συνεργασιών, που πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση και η κοινωνία μας να τα εκμεταλλευτεί για να ξαναφέρει την προκοπή και την πρόοδο στον τόπο μας. Η αντίσταση στην ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονίκης αποτελεί μία τέτοια προσπάθεια.
Η προγραμματική μας πρόταση στηρίζεται στην διεύρυνση και εμβάθυνση του δημόσιου χαρακτήρα των λειτουργιών του Δήμου, στην υπεράσπιση των αξιών του δημόσιου χώρου, την οικονομική αυτοτέλεια των δήμων μέσω της ριζικής φορολογικής μεταρρύθμισης, χωρίς νέους φόρους, με απ’ ευθείας μεταφορά και κατανομή πόρων στην αυτοδιοίκηση.
Το δημαρχοκεντρικό μοντέλο πρέπει επειγόντως να αντικατασταθεί από θεσμούς και διαδικασίες που θα δίνουν πολιτικό ρόλο στο δημοτικό συμβούλιο και στον πολίτη, θα στηρίζονται στην απλή αναλογική και θα ελέγχουν αποτελεσματικά την άσκηση τοπικής πολιτικής.
Ένας νέος κοινοτισμός που θα στηρίζεται στην αφύπνιση της κοινωνίας μέσω συμμετοχικών διαδικασιών, με διαφανή λειτουργία των θεσμών, με συνεχή λογοδοσία, με ουσιαστική ενδυνάμωση της λειτουργίας των Κοινοτήτων με ρόλους και τοπικές συνελεύσεις και θα συνδέεται άρρηκτα με την αλληλεγγύη, με την τοπική ανάπτυξη, την απασχόληση και την παραγωγή είναι η δική μας πρόταση.
Η ενίσχυση της δημοκρατίας σε τοπικό επίπεδο μπορεί να ξανακάνει τους δήμους λαϊκό θεσμό και να ξανανιώσουν τα χωριά και οι γειτονιές από μια δημιουργική τοπική πολιτική διαδικασία.
Παράλληλα ο Δήμος οφείλει να εκπονήσει ένα νέο πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης για την ανάδειξη των νέων παραγωγικών δυνάμεων αλλά και των νέων οικονομικών μορφών και σχεδίων που μπορούν σε συλλογική – συνεργατική βάση να δημιουργήσουν ένα εναλλακτικό σχέδιο ανάπτυξης στηριγμένο περισσότερο στα τοπικά προϊόντα, το επιστημονικό δυναμικό της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, την καινοτομία και τα εργαλεία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, γνώσης και εμπορίου.
Τέλος ο Δήμος οφείλει να ενσωματώσει στη λειτουργία όλων των επιπέδων του τη σύγχρονη τεχνολογία και την καινοτομία για την εξυπηρέτηση των δημοτών και των επαγγελματιών.

Γενικοί άξονες του προγράμματος μας

Οι δήμοι αποτελούν αιρετούς τοπικούς θεσμούς του αποκεντρωμένου κράτους με κοινωνικό έλεγχο μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες όπως οι λαϊκές συνελεύσεις, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός, η λογοδοσία και τα τοπικά δημοψηφίσματα.

Ενίσχυση των Κοινοτήτων για να έλθει ο πολίτης πιο κοντά στις δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξαμηνιαίος προγραμματισμός – απολογισμός με ανοιχτές συμμετοχικές διαδικασίες σε κάθε Κοινότητα. Συμμετοχική διοίκηση σε όλα τα επίπεδα του δήμου και κοινωνικός έλεγχος. Οι τοπικές αποφάσεις θα λαμβάνονται με συνελεύσεις και δημοψηφίσματα.
Φορολογική μεταρρύθμιση με απευθείας κατανομή πόρων στους ΟΤΑ χωρίς νέους φόρους. Επιστροφή στους ΟΤΑ των παρακρατηθέντων πόρων και εφαρμογή Προγράμματος δημοσίων επενδύσεων για την τοπική ανάπτυξη.
Πλήρης διαφάνεια και έλεγχος νομιμότητας σε όλες τις πράξεις των ΟΤΑ χωρίς να παραβιάζεται η αυτοτέλεια των αποφάσεων και η δημοκρατία στη λειτουργία τους. Δημοσίευση του πόθεν έσχες των αιρετών και όλων των δράσεων του δήμου. Άμεση κατάργηση του μνημονιακού και ψευδώνυμου «Παρατηρητήριου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
Αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις εργασίας στο δήμο, που δεν θα χρησιμοποιούνται ως μέσο ψηφοθηρίας.  Διαφάνεια στις διαδικασίες προσλήψεων. Πλήρωση όλων των απαραίτητων θέσεων με τακτικό προσωπικό. Στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους στο δήμο για την αντιπαράθεση στις μνημονιακές πολιτικές. Μαχητική αντίσταση στις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα και τις απολύσεις, τη συρρίκνωση των θέσεων εργασίας και τη μείωση των μισθών. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί καμία θέση εργασίας στο δήμο Θέρμης
Διατήρηση και ενίσχυση όλων των κοινωνικών δομών της Αυτοδιοίκησης ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες αυξημένες ανάγκες. Αναπροσαρμογή των στόχων του ΕΣΠΑ με προτεραιότητα στην κοινωνική συνοχή και την απασχόληση. Ένταξη των κοινωνικών δομών στον Κρατικό Προϋπολογισμό. Η δημοτική κοινωνική πολιτική και οι δομές της αντιμετωπίζουν την ανθρωπιστική κρίση και υποστηρίζουν την κοινωνική και παραγωγική ανασυγκρότηση.
Μειώσεις των δημοτικών φόρων και τελών για δημότες που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας, διαθεσιμότητας, εργασιακής επισφάλειας και γενικότερα στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Εφαρμογή προγράμματος δημοτικής φροντίδας με όρους : Κανένα παιδί πεινασμένο στο σχολείο, Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό.
Υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών: ύδρευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, πρόνοια, παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης. Διεύρυνση και δικτύωση των κοινωνικών δομών του δήμου
Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των δημοτικών ενοτήτων επιδιώκοντας τη βέλτιστη απόδοση των οικονομικών και ανθρώπινων πόρων του δήμου ώστε να εξυπηρετείται η αποκέντρωση με δομές και υπηρεσίες για όλους τους πολίτες. Ειδική έμφαση πρέπει να δοθεί στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές του δήμου μας. Αποκατάσταση του ελλείμματος επικοινωνίας και συγκοινωνίας όλων των κοινοτήτων. Ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας και αποκέντρωση των δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών.
Εξασφάλιση και έλεγχος της υγιεινής των οικισμών. Ολοκλήρωση των έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων και εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε πολύ χαμηλό κόστος για όλους τους πολίτες.
Προστασία του περιβάλλοντος, των οικοσυστημάτων, των υδατικών πόρων, των δασών και των ρεμάτων, της χλωρίδας και της πανίδας. Αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού, των αρχαιολογικών χώρων, του λαογραφικού πλούτου, των διατηρητέων οικισμών και κτιρίων.
Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων με προτεραιότητα στην πρόληψη και στην επαναχρησιμοποίηση, με ανάπτυξη τοπικών διαχειριστικών σχεδίων ενταγμένων σε ένα ευρύτερο περιφερειακό και εθνικό σχέδιο. Είμαστε αντίθετοι με τα δαπανηρά και άχρηστα μεγάλα έργα που είναι εις βάρος των πολιτών και του περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη και ενίσχυση του εθελοντισμού, ως βασικού κοινωνικού πυλώνα, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας μας : Αλληλεγγύη, Πολιτική Προστασία, Πολιτισμός, Αθλητισμός, Προστασία Περιβάλλοντος, Ένταξη στην αγορά εργασίας και υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας.
Απόδοση κεντρικού ρόλου στην νεολαία και στους παραγωγούς πολιτισμού. Υποστήριξη των καινοτόμων γεγονότων και δράσεων που θα δώσουν νέα υπεραξία στην περιοχή.

Προγραμματικοί στόχοι
Αναδιατυπώνουμε τις προτεραιότητες της δημοτικής λειτουργίας και θέτουμε σε πρώτη προτεραιότητα την κοινωνική πολιτική αλλά και τις υπόλοιπες τομεακές πολιτικές που αφορούν και αναφέρονται στον άνθρωπο. Η πρότασή μας περιλαμβάνει αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Δήμου και των Αντιδημαρχιών με προτεραιότητες :
την Κοινωνική Πολιτική και Δικτύωση, και
την Τοπική Ανάπτυξη με αποκέντρωση, με υποστήριξη των παραγωγών και των επαγγελματιών.

Κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη
Μπροστά στην ανθρωπιστική κρίση που σαρώνει τη χώρα μας η κοινωνική πολιτική πρέπει να γίνει το βασικό φίλτρο μέσα από το οποίο θα περνούν όλες οι δράσεις και οι πολιτικές του Δήμου Θέρμης. Κάθε στόχος, κάθε πρόταση, κάθε σχεδιασμός δράσης θα πρέπει να αξιολογείται ανάλογα με το τι προσφέρει στην αποτελεσματική λειτουργία των δομών πρόνοιας και της αλληλεγγύης. Για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους η λειτουργία των δήμων πρέπει να ξεφύγει από τον συγκεντρωτισμό και να προσανατολίσει τη δράση της στο τοπικό κοινοτικό επίπεδο.
Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλουμε να βρεθούμε δίπλα στα άτομα που έχουν ανάγκη, που έχασαν τη δουλειά τους, στα άτομα που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα στηρίζουμε την εργαζόμενη μητέρα, την Τρίτη ηλικία, τα άτομα ειδικών ικανοτήτων, τους ασθενείς και τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
Οι δημοτικές δράσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν με ριζικό και οριστικό τρόπο τα προβλήματα διευρυμένης ανεργίας, φτωχοποίησης, καταστροφής των δομών του κράτους-πρόνοιας. Μπορούν όμως να περιορίσουν, έστω μερικώς, τις συνέπειες της ανθρωπιστικής κρίσης και να εμπεδώσουν το αίσθημα της ελπίδας, της αλληλεγγύης και της αξιοπρέπειας.
Για την πλήρη γνώση των αναγκών και την επιστημονική ενίσχυση των δράσεων ιδρύουμε Δημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ως «Παρατηρητήριο Κοινωνικών Αναγκών», όπου συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν ενεργή δράση κοινωνικής αρωγής στα πλαίσια του Δήμου, όπως πχ εθελοντικές ομάδες, ομάδες πολιτικής προστασίας, κοινωνικά ιατρεία, το Κέντρο Υγείας και τα περιφερειακά ιατρεία, πρωτοβουλίες εκκλησιαστικών ενοριών, δομές του Δήμου («Βοήθεια στο σπίτι», κ.ά.), ΜΚΟ κλπ. Το Κοινωνικό Δίκτυο συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και άλλους επιστημονικούς φορείς που θα συνδράμουν στην εκτίμηση των αναγκών κοινωνικής πολιτικής στο Δήμο μας και σε δράσεις καινοτομίας και ειδικής τεχνογνωσίας.
Στοιχεία της κοινωνικής μας πολιτικής θα είναι :
1.Υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των απόρων και των ανέργων με ειδική πολιτική τελών και με αναστολή και ρύθμιση της πληρωμής των χρεών προς το Δήμο και τις υπηρεσίες του. Ειδικά για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες η παράταξή μας θα επανεξετάσει με κατανόηση και σοβαρότητα τα θέματα που αφορούν την τιμολογιακή πολιτική για το νερό (κόστος, κυβικά, πλαφόν εισοδήματος) καθώς και για τα εισοδηματικά κριτήρια συμμετοχής των παραπάνω ομάδων στις δραστηριότητες των Πολιτιστικών Κέντρων – Ωδείων.
2.Ικανοποίηση όλων των αιτήσεων κατοίκων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Κατάργηση των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς και των συνδρομών στα προγράμματα των ΝΠΔΔ για τους άπορους και τους άνεργους. Επιτάχυνση της κατασκευής δημοτικών παιδικών σταθμών σε όλη την έκταση του δήμου.
3.Ενίσχυση του γραφείου εργασίας και επαγγελματιών σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου έργο και να διευρύνει το δίκτυο των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Διεκδίκηση προγραμμάτων εργασιακής ένταξης και εμπειρίας για νέους και ευαίσθητες ομάδες ανέργων.
4.Εξασφαλίζουμε υπηρεσίες και ποιοτικές κτιριακές υποδομές σε όλα τα ΚΑΠΗ. Επεκτείνουμε τη λειτουργία προγραμμάτων δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών σχολικής και προσχολικής ηλικίας και των Α.Μ.Ε.Α. Μονιμοποιούμε τη συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη με ειδικές λειτουργίες σε σχολεία και ενισχύουμε τις δράσεις για την πρόληψη όλων των εξαρτήσεων. Υπερασπιζόμαστε και επεκτείνουμε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για όλους τους οικισμούς του Δήμου.
5.Υποστήριξη και προώθηση μορφών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με ειδική πρόβλεψη στον προϋπολογισμό του Δήμου. Παροχή, με συμβολικό ενοίκιο, χώρων του Δήμου, που δεν χρησιμοποιούνται, σε πρωτοβουλίες κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Η στήριξη αυτή θα αφορά και δράσεις εκκίνησης δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που μπορούν να γίνουν με διαδημοτικές συνεργασίες καθώς και με τη δωρεάν αρωγή φορέων με αντίστοιχη τεχνογνωσία (ΠΕΡΚΑ, Λαϊκό Πανεπιστήμιο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, ΠΕΛΙΤΙ, κ.ά.), ενώσεις καταναλωτών, ενώσεις παραγωγών, περιαστικές καλλιέργειες στα δημοτικά διαμερίσματα που δεν υπάρχουν (Μίκρα, Βασιλικά).
6.Ειδικά για το ζήτημα των «Αγορών – χωρίς – μεσάζοντες» που ανακουφίζουν οικονομικά τον καταναλωτή και ενισχύουν του παραγωγούς, προτείνουμε την άμεση ενεργοποίηση του πρόσφατα ψηφισθέντος Άρθρου 56 του Ν.4235/2014 («Αγορές Παραγωγών – Οικοτεχνία») για τη δημιουργία αγορών σε Θέρμη, Τρίλοφο και Βασιλικά.
7.Επέκταση και ενδυνάμωση του Κοινωνικού παντοπωλείου με εισαγωγή ρυθμίσεων παράδοσης κατ’ οίκον για τους ανήμπορους, και με την αξιοποίηση εθελοντών.
8.Ανάπτυξη Κοινωνικού φροντιστηρίου με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά για τις απομακρυσμένες κοινότητες του δήμου
9.Έκδοση «Κάρτας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για την αγορά προϊόντων σε προσιτές τιμές, με δικαιούχους τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, δικαιούχους του ΕΚΑΣ, απόρους της Πρόνοιας, τρίτεκνες, πολύτεκνες, μονογονεϊκές οικογένειες και ΑΜΕΑ, ύστερα από συμφωνία του Δήμου με εκπροσώπους της τοπικής αγοράς.
10.Περαιτέρω ενίσχυση του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θέρμης, ενίσχυση του έργου του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών ιατρείων καθώς και των πρωτοβουλιών της Εκκλησίας αξιοποιώντας εναλλακτικούς πόρους (χορηγίες, αναπτυξιακά προγράμματα, κλπ.). Λειτουργία Κοινωνικού Φαρμακείου.
11.Ανάπτυξη δικτύου πολιτών για ανταλλαγή Υπηρεσιών- Δεξιοτήτων- Γνώσεων. Λειτουργία Τράπεζας χρόνου και αλληλέγγυας (μη χρηματικής) οικονομίας.
12.Υποστήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Εθελοντική ενημέρωση και νομική υποστήριξη για τα κόκκινα δάνεια για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
13.Θεσμοθέτηση της «Πύλης Αρωγής του Πολίτη» που θα παρέχει, μέσω τηλεφώνου, στους πολίτες πληροφορίες για τις δυνατότητες των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων και συλλογικοτήτων για υγειονομική φροντίδα, γεύματα, ρουχισμό σχολικά είδη κλπ. Η «Πύλη Αρωγής» δεν θα υποβάλλει προτεραιότητες αλλά θα αξιοποιεί συνέργειες των φορέων.
14.Δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης πολιτών άλλων χωρών μέσω διαδημοτικών συνεργασιών και δωρεάν αρωγής άλλων φορέων (Σχολείο Ελληνικής «Οδυσσέας», Ελληνική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων): (α) ενημέρωση για τις προϋποθέσεις νομιμοποίησης της παραμονής στην Ελλάδα και τις προϋποθέσεις απόκτησης υπηκοότητας, (β) διδασκαλία ελληνικής ιστορίας, γεωγραφίας και αγωγής του πολίτη για όσους περνούν συνέντευξη Επιτροπής Πολιτογράφησης.
15.Υποστήριξη των δράσεων εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας με εξοπλισμό και επιστημονική στήριξη και προώθηση των δράσεων και των δομών κατάρτισης και δια βίου μάθησης των στελεχών της πολιτικής προστασίας.

Υγεία για όλους
Διαπιστώνουμε την πλήρη κατάρρευση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας αλλά και την απουσία δομημένης πολιτικής παρέμβασης εκ μέρους του Δήμου, που οφείλει να αναλάβει επιπλέον ευθύνες και πρωτοβουλίες.
Διεκδικούμε μαζί με την κοινωνία αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και βελτίωση της λειτουργίας των ιατρείων σε όλη την έκταση του δήμου. Ενισχύουμε τα προγράμματα αιμοδοσίας και αναπτύσσουμε προγράμματα κοινωνικής ιατρικής, συμβουλευτικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Ο Δήμος διαμορφώνει μια σαφή πολιτική στον τομέα της υγείας και παρεμβαίνει σε όλα τα επίπεδα για την υλοποίησή της ώστε να υποστηρίξει με συγκεκριμένες δράσεις την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των δημοτών. Επανεξετάζει όλες τις δράσεις για την υγεία, που έχουν αναπτυχθεί μέχρι τώρα και προωθεί την βελτίωση αυτών σε όλα τα επίπεδα. Οι δράσεις που μπορούν να συμπληρώσουν και να καταστήσουν την πολιτική υγείας περισσότερο αποτελεσματική προτείνονται να είναι οι παρακάτω:
Δημιουργία διεπιστημονικής ομάδας υγείας με επιστήμονες και ακαδημαϊκούς εθελοντές και με τους θεσμικούς φορείς υγείας της περιοχής μας, η οποία θα παρακολουθεί την εξέλιξη των δράσεων για την υγεία και θα ελέγχει την κατάσταση παροχής υπηρεσιών υγείας στους δημότες.
Καταγραφή και συντονισμός όλων των δομών υγείας του Δήμου.
Βελτίωση των υποδομών των ιατρείων στα τοπικά διαμερίσματα και δημιουργία νέων υποδομών όπου δεν υπάρχουν.
Ενέργειες για την εξασφάλιση ιατρών σε καθημερινή ή τακτική βάση σε κάθε τοπικό διαμέρισμα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η παροχή υπηρεσιών υγείας σε όλους.
Οργάνωση της παροχής υγείας με συγκεκριμένο πρόγραμμα εξέτασης και συνταγογράφησης, έτσι ώστε να διαχωριστεί η αντιμετώπιση των περιστατικών περίθαλψης από αυτά που χρειάζονται μόνο φάρμακα.
Υποστήριξη για διασφάλιση της παραμονής του Κέντρου Υγείας Θέρμης στην περιοχή και ενίσχυση του έργου του με προσωπικό και τεχνολογικό εξοπλισμό, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί ο ρόλος του και να ενισχυθεί η συμβολή του στην περίθαλψη των πολιτών.
Συνεργασία με το Κέντρο Υγείας και με διάφορα τμήματα των νοσοκομείων σε θέματα πρόληψης (οδοντιατρικής, εμβολίων, διακοπής καπνίσματος, διατροφής, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης καρκίνου, σύνδεση σωματικής και ψυχικής υγείας, αντιμετώπισης του εθισμού στο αλκοόλ) .
Υποστήριξη όλων των κοινωνικών δομών παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, όπως κοινωνικό ιατρείο, ιατρεία ενοριών κλπ.
Παρέμβαση κατά τόπους στις Κοινότητες με προγράμματα ενημέρωσης ή/και δια βίου μάθησης εκπαίδευσης σε θέματα που απασχολούν τα μέλη της, όπως πρόληψη, ψυχική υγεία, εθελοντισμός, εξαρτήσεις, οικογένεια, εφηβική ηλικία, βία, διατροφή, περιβαλλοντικοί κίνδυνοι υγείας, κλπ.
Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς φορείς για την εκπόνηση δράσεων σχετικά με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ.
Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα υγείας.

Παιδεία, επιμόρφωση και σχολική στέγη
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σαφής υστέρηση του δήμου στη σχολική στέγη με μεγάλη ευθύνη διαχρονικά στις κυβερνήσεις που στερούν τη χρηματοδότηση από αυτόν τον κρίσιμο τομέα της ζωής μας. Για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων διεκδικούμε αύξηση των χρηματοδοτήσεων και διαφάνεια στην αξιοποίησή τους. Παράλληλα διεκδικούμε τη διαμόρφωση δημόσιων και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών μέσων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης και για να σταματήσει η ενοικίαση κτιρίων.
Προτεραιότητα μας είναι κανένα παιδί να μην απέχει από την εκπαιδευτική διαδικασία μέχρι την ενηλικίωση. Η υλοποίηση αυτού του στόχου εντάσσεται στο πρόγραμμα μας για την κοινωνική πολιτική και αλληλεγγύη και περιλαμβάνει παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού υλικού στα παιδιά οικογενειών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και δωρεάν υποστηρικτικά μαθήματα με πρόσληψη από το Δήμο άνεργων εκπαιδευτικών και εθελοντική προσφορά από άλλους εκπαιδευτικούς όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Η παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την ψυχολογική στήριξη και την υιοθέτηση μη-καταναλωτικών προτύπων ζωής απέναντι στις ιδιαίτερες δυσκολίες που οφείλονται στην ανεργία και στην εργασιακή ανασφάλεια, στα ηλικιακά προβλήματα, στη αλλαγή του τόπου διαμονής και στη μετανάστευση. Η πραγματοποίηση προγραμμάτων ελληνικής γλώσσας, πληροφορικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υγιεινής διατροφής κλπ αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγραμματικού μας στόχου «Παιδεία για όλους».
Δεν συμβιβαζόμαστε μπροστά στη δύσκολη οικονομική κατάσταση και αγωνιζόμαστε έχοντας ως σταθερό στόχο να δημιουργηθούν σχολικά κτίρια για όλα τα σχολεία με σύγχρονες περιβαλλοντικές προδιαγραφές και άρτιες υποδομές για την καλύτερη λειτουργία τους. Τα προκατασκευασμένα και τα λυόμενα δεν είναι λύση. Ο σχεδιασμός κατασκευής νέων σχολικών κτηρίων θα γίνεται βάσει δύο κριτηρίων για όλους τους οικισμούς του Δήμου: α. Πληθυσμιακό κριτήριο [προέχουν οι οικισμοί που έχουν μεγαλύτερη του μέσου όρου αναλογία παιδιών ανά σχολική αίθουσα]. β. Κριτήριο απόστασης [προέχουν οι οικισμοί όπου τα παιδιά μετακινούνται σε μεγαλύτερες του μέσου όρου αποστάσεις οικίας – σχολείου]. 
Προτεραιότητες σχολικής στέγης (πρόταση)
Νηπιαγωγεία και Πρωτοβάθμια εκπαίδευση : Θέρμη, Τριάδι, Ν. Ραιδεστό, Πλαγιάρι, Βασιλικά, Σουρωτή, Κ.Σχολάρι
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Ν.Ρύσιο, Ν.Ραιδεστό, Τριάδι, Πλαγιάρι, Καρδία, Βασιλικά
Άμεσα μέτρα :
Διαφάνεια στη λειτουργία της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου [δημόσια ανακοίνωση της ημερήσιας διάταξης και του χρονοδιαγράμματος των συναντήσεων της, αιτιολόγηση και δημοσιοποίηση των αποφάσεων της].
Αξιοποίηση και συντονισμός του εθελοντισμού στους Συλλόγους Γονέων [εκπαίδευση, σε συνεργασία με την Τροχαία, ανά εξάμηνο, εθελοντών σχολικών τροχονόμων, εκπαίδευση τραπεζοκόμων].
Προώθηση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης εντός των σχολείων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας, τα ΚΑΠΗ, το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θέρμης, τις ενορίες, τις πρωτοβουλίες κοινωνικής πρόνοιας.
Οικονομίες κλίμακας στα έξοδα μετακινήσεων των σχολικών μονάδων [κοινός διαγωνισμός για τις εκδρομές των σχολείων με στόχο τη μείωση του κόστους, συμφωνία με τον ΟΣΕ για μαζική αγορά φθηνότερων εισιτηρίων, καθιέρωση της μετακίνησης σχολικών εκδρομών στην Αθήνα με το ασφαλέστερο μέσο, το τρένο].
Σχεδιασμός, σε συνεργασία με τα Τμήματα του Α.Π.Θ., ειδικών προγραμμάτων δωρεάν επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα γενικού και τοπικού ενδιαφέροντος.
Δημιουργία Σχολής Γονέων με δομές που θα καλύπτουν όλον το Δήμο.
Πλήρης χρήση των σχολικών κτηρίων για πολιτιστικές και άλλες ανάγκες των κοινοτήτων τις απογευματινές ώρες.
Ενίσχυση και συνέχιση των δράσεων δια βίου εκπαίδευσης σε συνδυασμό με το σχέδιο τοπικής ανάπτυξης και τα παραδοσιακά επαγγέλματα

Πολιτισμός και Αθλητισμός για όλους
Πρώτη προτεραιότητα στον τομέα του πολιτισμού και του αθλητισμού είναι η διατήρηση του δημόσιου – δημοτικού χαρακτήρα ώστε να είναι ελεύθερη η πρόσβαση της νεολαίας και των δημοτών σε αυτές τις δομές και η εξασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων σε όλες τις δημοτικές υπηρεσίες. Δεν θα επιτρέψουμε να ιδιωτικοποιηθεί η λειτουργία αυτή ενώ αντίθετα θα στοχεύσουμε στη διάχυση των δράσεων πολιτισμού και αθλητισμού σε όλη την επικράτεια του δήμου και σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Ο Δήμος εκτός από την κεντρικά οργανωμένη δομή πολιτισμού που διαθέτει κυρίως στην έδρα του, χρειάζεται να αναπτύξει δράσεις σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα που θα δημιουργήσουν εστίες πολιτισμού, κέντρα νεότητας και χώρους εκδηλώσεων όπως προτείνεται παρακάτω:
Κινητοποίηση του καλλιτεχνικού δυναμικού του Δήμου με σκοπό να προβληθεί το έργο του σε εκδηλώσεις που θα οργανωθούν γι’ αυτό το λόγο.
Πολυμορφία, καινοτομία και εναλλακτικότητα του πολιτιστικού προϊόντος που προβάλλεται, στήριξη στους δημιουργούς πολιτισμού.
Κινητοποίηση και υποστήριξη όλων των πολιτιστικών φορέων του Δήμου προς την κατεύθυνση της προαγωγής του έργου τους και της ανάπτυξης συνεργασιών και εμπλουτισμού των καλλιτεχνικών δράσεων.
Εξορμήσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα πολιτισμού, με την παρουσίαση παραστάσεων και εκδηλώσεων συμμετοχής των πολιτών στην τέχνη.
Ενίσχυση των εικαστικών τεχνών και του κινηματογράφου με δρώμενα. Προβολή ταινιών – ντοκιμαντέρ αποκεντρωμένα στο δήμο.
Έκθεση φωτογραφίας σε όλες τις κοινότητες σε συνδυασμό με διαγωνισμός φωτογραφίας νεολαίας.
Αποκέντρωση των βιβλιοθηκών με περιοδικά χρονικά χαρακτηριστικά σε όλους τους οικισμούς. Ανάπτυξη book crossing – δανειστική βιβλιοθήκη αλληλεγγύης.
Δημιουργία χώρων εκδηλώσεων σε κάθε τοπικό διαμέρισμα.
Δημιουργία Κέντρων Νεότητας αποκεντρωμένα, ως εστίες επικοινωνίας και δημιουργικής απασχόλησης.
Δημιουργία καλλιτεχνικών πάρκων, όπου θα αναπτύσσονται παραστάσεις, εκθέσεις, συναυλίες, κινηματογράφος και κάθε άλλο είδος καλλιτεχνικής δράσης.
Στον τομέα του αθλητισμού προτείνουμε τη δημιουργία αθλητικών κυψελών πολλαπλών χρήσεων ανά οικισμό, ώστε τα παιδιά και οι πολίτες να έχουν άμεση πρόσβαση σε αθλητικούς χώρους και στηρίζοντας παράλληλα τον μαζικό και τον σχολικό αθλητισμό. Σε δημοτικό επίπεδο θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα παρακάτω ώστε να δημιουργήσουμε σύγχρονους αθλητικούς χώρους για τον αγωνιστικό και τον μαζικό αθλητισμό στο δήμο μας.
Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Μίκρα.
Δημιουργία προπονητήριου στο πρώην τμήμα στρατοπέδου στο Τριάδι
Αποπεράτωση αθλητικού στίβου στο Τριάδι.
Αποδυτήρια γηπέδου Αγίου Αντωνίου.
Αξιοποίηση ανοιχτών χώρων πολλαπλών χρήσεων στα δημοτικά διαμερίσματα Νέου Ρυσίου και Θέρμης.
Κατασκευή κολυμβητικών δεξαμενών (ανοιχτή και κλειστή) στους Ταγαράδες.
Περιβάλλοντα χώρο του ΔΑΚ Βασιλικών σε συνδυασμό με τα σχολικά συγκροτήματα.
Παράλληλα προτείνουμε :
Στήριξη και αξιοποίηση του εθελοντισμού και της πρωτοβουλίας των πολιτών, στην εισαγωγή καινοτόμων ιδεών και νέων αντικειμένων αθλητικών δραστηριοτήτων.
Διοργάνωση διαγωνισμών δεξιοτήτων και ικανοτήτων- sports & hobbies.
Κοινωνικός αθλητισμός (παιδικές κατασκηνώσεις, δημιουργία ομάδας φυσιολατρών).
Σχεδιασμός και οργάνωση των δράσεων στις υφιστάμενες αθλητικές υποδομές προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς όλους τους χρήστες, προστατεύοντας την ισόρροπη και δίκαιη χρήση για όλα τα αθλητικά τμήματα και για όλες τις δραστηριότητες.
Σχεδιασμός και υποστήριξη του λαϊκού αθλητισμού σε όλο το δήμο, αξιοποιώντας τα τοπικά χαρακτηριστικά, καθορίζοντας χώρους για ελεύθερες αθλητικές δραστηριότητες με ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες, όπως δρόμους περιπάτων, ποδηλασίας, ελεύθερης ιππασίας, χώρους μηχανοκίνητου αθλητισμού, πεδία αεραθλημάτων, πίστες δεξιοτήτων, σκοπευτηρίων, θεματικά αθλητικά πάρκα (green gym), και ανάδειξη – αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου που ανήκει στο δήμο μας.
Υποστήριξη με εθελοντική ομάδα νέων, στην υλοποίηση δράσεων του λαϊκού αθλητισμού.

Χωροταξικός σχεδιασμός για μια καλύτερη ζωή – Χρήσεις γης
Ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός παραμένει προτεραιότητα, εφόσον λίγα πράγματα προχώρησαν την τελευταία περίοδο, κύρια λόγω δικαστικών προβλημάτων και έλλειψης πόρων. Είναι όμως απαραίτητος ώστε να υποστηριχθεί η ποιότητα ζωής και η οικονομική λειτουργία. Ταυτόχρονα από το σχεδιασμό εξυπηρετείται η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών και η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας όλων των οικισμών.
Την επόμενη περίοδο πρέπει να συνδυαστούν οι παρεμβάσεις του Δήμου ώστε να ολοκληρωθεί το ΓΠΣ Βασιλικών, αφού εκκαθαριστεί ο φάκελος του, να προχωρήσουν οι τροποποιήσεις στη ΖΟΕ της Μίκρας, να εκπονηθεί ενιαίο ΓΠΣ για όλο το δήμο Θέρμης και στη συνέχεια να ξεκινήσει σε συγκεκριμένες περιοχές η εκπόνηση των μελετών κτηματογράφησης και πολεοδόμησης στις περιοχές της ΔΕ Μίκρας και Θέρμης (Ραιδεστός, Ταγαράδες).

Προστασία φυσικού περιβάλλοντος και οικοσυστημάτων
Η προστασία του περιβάλλοντος είναι συστατικό στοιχείο της διακήρυξής μας. Αποτελεί στοιχείο του τόπου μας και της ποιότητας ζωής και μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό και ποιοτικό πλεονέκτημα. Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με δράσεις τουριστικής αξιοποίησης και αναψυχής αλλά και τα παραδοσιακά επαγγέλματα και να αποδώσει νέο οικονομικό προϊόν.
Απαιτείται ειδικό σχέδιο προστασίας για τις δασικές και τις αγροτικές περιοχές του δήμου για τη βιοποικιλότητα, το φυσικό και αγροτικό τοπίο. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί και ο εθελοντισμός. Προτεραιότητα δίνουμε στην αναδάσωση περιοχών κοντά ή στην περίμετρο των οικισμών, στον καθαρισμό και την προστασία τους, στα ρέματα και στην παράνομη δόμηση ή ρύπανση και στα μικρά φράγματα. Τέλος είμαστε κάθετα αντίθετοι με την τοποθέτηση κεραιών κινητής τηλεφωνίας εντός οικισμών και θα παρέμβουμε στην όποια προσπάθεια τοποθέτησής τους.
Η αντιμετώπιση του ζητήματος των αδέσποτων ζώων αποτελεί ένδειξη του πολιτισμού μας. Το πρόβλημα έχει υπερμεγεθυνθεί και δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης με αποτελεσματικότητα. Απαιτείται η επανεξέταση των όρων συμμετοχής του δήμου στο ΣΥΠΠΑΖΑΘ, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και την βελτίωση των υπηρεσιών.

Διαχείριση απορριμμάτων – Αποκομιδή – Ανακύκλωση – Καθαριότητα
Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί παράμετρο της ποιότητας ζωής αλλά και στοιχείο περιβαλλοντικής κουλτούρας και μπορεί να συνεισφέρει στην τοπική οικονομία και στα οικονομικά του δήμου. Ως δράση περιβάλλοντος και βασική αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είμαστε αντίθετοι σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της συλλογής και της επεξεργασίας των απορριμμάτων.
Υποστηρίζουμε το δημόσιο χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων με βάση την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Προτεραιότητα δίνουμε στην πρόληψη της παραγωγής και στην επαναχρησιμοποίηση υλικών σε όλα τα ρεύματα αποβλήτων. Υποστηρίζουμε την οικιακή κομποστοποίηση και την ανακύκλωση, με ενσωμάτωση των πόρων και των δράσεων της ΕΕΑΑ, μειώνοντας περαιτέρω το κόστος για το δήμο. Προωθούμε την ανάπτυξη νέων ρευμάτων ανακύκλωσης (πχ, γυαλί, χαρτί) ενώ εφαρμόζουμε εκτεταμένο πρόγραμμα συλλογής οργανικών και πράσινων αποβλήτων με λειτουργία δημοτικής μονάδας κομποστοποίησης.
Στόχος μας είναι η μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται στην ταφή και για το λόγο αυτό υποστηρίζουμε τις δράσεις επαναχρησιμοποίησης υλικών και κατασκευαστικών αποβλήτων.
Μετά την πλήρη αποκατάσταση και ανάπλαση της χωματερής των Ταγαράδων, θα δεσμεύσουμε το φορέα για την πλήρη λειτουργία των έργων περιβαλλοντικής προστασίας και παρακολούθησης του ευρύτερου χώρου και κύρια των στραγγισμάτων και των υδροφορέων.
Διεκδικούμε την πλήρη αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού διαχείρισης απορριμμάτων, με αλλαγή της στρατηγικής, 50% ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση και ενίσχυση της διαχείρισης σε μικρή κλίμακα. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε δραστικό περιορισμό του μεγέθους και του πλήθους των μονάδων επεξεργασίας και αλλαγή των χωροθετήσεών τους. Είμαστε αντίθετοι με τη στρατηγική της καύσης που αντιτίθεται με την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων που υπάρχουν στα απόβλητα. Είμαστε αντίθετοι με τη χωροθέτηση αλλά και με το σχεδιασμό της μονάδας που έχει αδειοδοτηθεί στον Άγιο Αντώνιο και θεωρούμε ότι είναι και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά επιζήμια και άχρηστη για το νομό Θεσσαλονίκης και για τους πολίτες. Για το λόγο αυτό θα υπερασπιστούμε την προσφυγή στο ΣτΕ, θα παρέμβουμε στον περιφερειακό Σχεδιασμό ώστε να αλλάξει το υπάρχον σχέδιο και δεν θα επιτρέψουμε την έναρξη οποιουδήποτε έργου ή μελέτης σε εκείνη την περιοχή.

Ύδρευση – Άρδευση -Αποχέτευση
Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξασφάλιση καλής ποιότητας πόσιμου νερού σε όλους με χαμηλό κόστος. Υπάρχουν ακόμα προβλήματα ποιότητας και διαθεσιμότητας νερού που πρέπει άμεσα και κατά προτεραιότητα να επιλυθούν (πχ. Άγιος Αντώνιος). Ταυτόχρονα στοχεύουμε στην ολοκλήρωση των δικτύων αποχέτευσης και της επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς του δήμου. Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στον Ανθεμούντα πρέπει να κατασκευαστεί και να γίνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων στην άρδευση.
Τα δίκτυα άρδευσης πρέπει να τεθούν σε προγραμματισμό και έλεγχο ώστε να εξυπηρετείται ο αγρότης και ο παραγωγός και να έχει στη διάθεσή του παραγωγικά μέσα. Απαιτείται εκσυγχρονισμός σε πολλά αρδευτικά δίκτυα, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχει η πρόταση κατασκευής νέου αρδευτικού δικτύου στα Βασιλικά.
Αποτελεί αρχή μας η δημοτική λειτουργία των υποδομών αυτών και δεν δεχόμαστε καμία πρόταση ιδιωτικοποίησης. Ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε το νερό και ως περιβαλλοντικό πόρο και υποστηρίζουμε τις δράσεις περιορισμού της κατανάλωσης και προστασίας της ποιότητας των υδροφορέων.
Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην Πρωτοβουλία SOSτε το Νερό που υποστηρίζει τις κινητοποιήσεις και συμμετέχει στο δημοψήφισμα για την αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ στις 18 Μαΐου.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα γι’ αυτό το λόγο απαιτείται η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου, που να κατοχυρώνει τη λειτουργία της ΔΕΥΑΘ με δημόσιο έλεγχο και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή της κοινωνίας στη διοίκηση, τον σχεδιασμό και τον έλεγχο της διαχείρισης του νερού με βιώσιμες πρακτικές που θα προστατεύουν την ποιότητα των υδάτινων πόρων και θα διασφαλίζουν την καθολική πρόσβαση σε καθαρό νερό.
Η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και άρδευσης είναι για εμάς συνυφασμένη με την συνειδητή υιοθέτηση μιας διαφορετικής λογικής για την κατανάλωση του νερού, την προστασία και ενίσχυση των υδροφορέων και τη γενικότερη χρήση των φυσικών πόρων με πρόσημο κοινωνικής αλληλεγγύης και οικολογικής ευαισθησίας.
Η τιμολογιακή πολιτική νερού πρέπει να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια μείωσης του κόστους μέσω του εκσυγχρονισμού λειτουργίας, χωρίς να υποτιμηθούν τα στάνταρ ποιότητας, και να έχει πολύ χαμηλό κόστος για το απαραίτητο νερό ύδρευσης για όλα τα νοικοκυριά. Διεκδικούμε την απάλειψη του ΦΠΑ από τις χρεώσεις νερού και την κάλυψη των βασικών υποδομών από Εθνικές και Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις.

Ποιότητα ζωής και περιβάλλον κατοικίας
Προτεραιότητα των υπηρεσιών του δήμου θα είναι η επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας στους οικισμούς με αποκεντρωμένο προσωπικό και πόρους σε κάθε Κοινότητα. Παρά την μείωση των πόρων θα γίνουν βήματα για την ισόρροπη ανάπτυξη με προτεραιότητα στους οικισμούς που έχουμε καθυστερήσει να καλύψουμε βασικές ανάγκες.
Οι υποδομές που προτείνονται αφορούν στις προτεραιότητες του κάθε οικισμού αλλά και στο σχέδιο τοπικής ανάπτυξης που θέτουμε ως προτεραιότητα (ανάδειξη ταυτότητας, ενίσχυση αγοράς και απασχόλησης). Κριτήρια των παρεμβάσεων στους οικισμούς είναι η ασφάλεια της κατοικίας και της κυκλοφορίας, η προστασία των παιδιών και των πεζών, οι δημόσιες μετακινήσεις, η εξοικονόμηση ενέργειας, η αύξηση του πρασίνου. Για το λόγο αυτό θα υποστηριχθεί η επέκταση του δικτύου αερίου στους υπόλοιπους οικισμούς του δήμου Θέρμης.
Σε υπερτοπικό επίπεδο άμεση παρέμβαση θα γίνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τη διαχείριση όμβριων της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου και την πλευρική οδοποιία και την ηχορύπανση της ΕΟ Θεσσαλονίκης Μουδανιών (ανηφόρα Καρδίας).
Η έλλειψη δημοτικής συγκοινωνίας έχει αποκόψει τα χωριά της περιφέρειας του δήμου από την ανάπτυξη, την παιδεία και την υγεία και για το λόγο αυτό θα επεκταθεί άμεσα. Παράλληλα χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες (και διεκδικήσεις) για την ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων και την προστασία των πολιτών από τις διαρρήξεις.
Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών δομών αλλά και η εξοικονόμηση ενέργειας στις μεταφορές θέτει ως σημαντική υποχρέωση του δήμου Θέρμης :
Την ένταξη στο σχέδιο Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ΑΠΕ, όλων των αντίστοιχων παρεμβάσεων (αλλαγή κουφωμάτων κτιρίων, λέβητες σχολείων, δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, φωτοβολταϊκά, κλπ.)
Την εκπόνηση σχεδίου Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και την υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών που θέτουν προτεραιότητες στην διάρθρωση και διασύνδεση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διεκδικούμε αποτελεσματική σύνδεση όλων των οικισμών του δήμου από τον ΟΑΣΘ και το ΣΑΣΘ. Στην κατεύθυνση αυτή διεκδικούμε και τη διέλευση του Μετρό της Θεσσαλονίκης στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από την ΕΟ Μουδανιών ώστε να εξυπηρετεί με στάση τον οικισμό της Θέρμης και με διασύνδεση με λεωφορειακές γραμμές την ευρύτερη περιοχή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τοπικά θέματα και ανάγκες που έχουν καταγραφεί σε κάθε οικισμό του δήμου μαζί με τις προγραμματικές προτάσεις της Παρέμβασης Πολιτών Δήμου Θέρμης. Πιθανά κάποιες δράσεις ανά οικισμό επαναλαμβάνονται και στις τομεακές πολιτικές (πχ. Σχολική στέγη).

Θέρμη
Ανακατασκευή κόμβου εισόδου Θέρμης από ΕΟ Πολυγύρου
Ολοκλήρωση διανοίξεων και ασφαλτοστρώσεων στην επέκταση
Κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων υδάτων στις επεκτάσεις των οικισμών (Θέρμη – Τριάδι).
Επέκταση των δικτύων ποδηλατοδρόμων για την ανάπτυξη κουλτούρας πράσινης μετακίνησης.
Εφαρμογή συστήματος περιορισμένης στάθμευσης στις κεντρικές οδούς της Θέρμης.
Ενίσχυση των φυτεύσεων και των αλσυλλίων στην περιαστική ζώνη, προώθηση των έργων πρασίνου στην περιοχή επέκτασης
Μεταστέγαση Αστυνομικού σταθμού
Διαμόρφωση κόμβου Τσαλδάρη – Αγίου Νικολάου
Κατασκευή σχολείων με βάση τον προγραμματισμό σχολικής στέγης (αντίστοιχο κεφάλαιο προγράμματος) και ενίσχυση εξοπλισμού και ειδικών αιθουσών στα σχολικά κτίρια.

Τριάδι
Βελτίωση του κόμβου Τριαδίου στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου.
Ανάπλαση της εισόδου Τριαδίου και της οδού προς το φράγμα (Αγιορειτών Πατέρων).
Σήμανση και κυκλικός κόμβος στην διασταύρωση Πολυτεχνείου και Αγ. Πατέρων.
Ανάδειξη και αξιοποίηση της λίμνης του Τριαδίου. Παρεμβάσεις στάσεων αναψυχής.
Ποδηλατόδρομοι και πεζόδρομος που θα ενώνει το Τριάδι με τη Θέρμη.
Αξιολόγηση περιοχών ανάπτυξης τοπικού κέντρου – πλατείας και ωρίμανση πράξεων χαρακτηρισμού και πολεοδομικών ρυθμίσεων  
Κατασκευή σχολείων με βάση τον προγραμματισμό σχολικής στέγης (αντίστοιχο κεφάλαιο προγράμματος).

Νέα Ραιδεστός
Εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού. Σταδιακή αντικατάσταση των υφιστάμενων σωληνώσεων.
Δημιουργία κεντρικής πλατείας του χωριού με την συνένωση των υπαίθριων χώρων του νηπιαγωγείου, εκκλησίας, πάρκου και ηρώου.
Ανάδειξη του παλιού νηπιαγωγείου, ανακαίνιση, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και φωτισμός.
Στήριξη και προσπάθεια εξασφάλισης χώρου στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Ραιδεστού για την δημιουργία μόνιμου χώρου διεξαγωγής αγώνων Motocross. Στήριξη πρωτοβουλιών συλλόγου ΛΕΜΟΘΕ.
Παράκαμψη της εθν. Οδού Θεσ/νίκης – Πολυγύρου με νότια όδευση και στα όρια της Νέας Ραιδεστού
Ενίσχυση και σύνδεση της αστικής συγκοινωνίας και ειδικά της γραμμής Ραιδεστός – Θέρμη – ΙΚΕΑ. Εναλλακτικά της Δημοτικής γραμμής.
Υποστήριξη και οργάνωση τοπικών συνεταιρισμών και τοπικών αγορών παραγωγών για την προώθηση των τοπικών προϊόντων.
Εγκατάσταση και λειτουργία Λαϊκής Αγοράς μετά από τοπική διαβούλευση.
Δημιουργία χώρου στάθμευσης εκτός οικισμού για βαρέα οχήματα.
Επέκταση δικτύου φυσικού αερίου στην Νέα Ραιδεστό και στον οικισμό Φιλοθέη.
Διασφάλιση και έγκαιρος προγραμματισμός για την μετακίνηση των μαθητών της Νέας Ραιδεστού σε σχολεία που βρίσκονται εκτός οικισμού.
Κατασκευή 2ου Λυκείου και στη συνέχεια του 2ου Δημοτικού σχολείου.
Δημιουργία κέντρου νεότητας σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο. Δημιουργία ειδικού χώρου για μουσικά συγκροτήματα, δημιουργία Cine club (θερινό και χειμερινό).
Δημιουργία εθελοντικής ομάδας νοσηλευτών, ιατρών για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, εκπαίδευση των κατοίκων για παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς και την προμήθεια αυτόματου απινιδωτή για έκτακτες ανάγκες.

Νέο Ρύσιο
Αναβάθμιση και διάνοιξη εισόδων του οικισμού από τη ΕΟ Μουδανιών (διάνοιξη στροφής, απομάκρυνση ξυλείας).
Κατασκευή κόμβου (κυκλικής πορείας) στη διασταύρωση Εθνικής Αντιστάσεως προς Καρδία και Τρίλοφο.
Ασφαλτόστρωση εισόδου από ΕΟ Μουδανιών.
Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων του Αθλητικού Κέντρου. Καθαρισμός ρέματος (τάφρος) κάτω από τις αθλητικές εγκαταστάσεις.
Ολοκλήρωση του 2ου Γυμνασίου Θέρμης.
Αξιοποίηση αλσυλλίου ( απέναντι από το Δημ. Σχολείο).
Επισκευή και συντήρηση της Εκκλησίας του Αγ. Κων/νου και επέκταση νεκροταφείου.
Διαμόρφωση χώρου στον κόμβο της Νεράιδας-αξιοποίηση Κοινοτικών χώρων.
Έλεγχος των νυχτερινών κέντρων σε θέματα αδειοδότησης και ηχορύπανσης.
Συντήρηση της Λατέρνας και παραχώρηση στο Λαογραφικό Σύλλογο.
Ολοκλήρωση του ποδηλατόδρομου.
Ρύθμιση του κυκλοφοριακού (μονοδρόμηση, αλλαγή σηματοδότησης)
Τοποθέτηση σκέπαστρων στις στάσεις λεωφορείων. Ομοιόμορφη τοποθέτηση των πινακίδων εταιρειών και επαγγελματιών- Αποξήλωση των παράνομων.

Ταγαράδες
Προώθηση χρηματοδότησης και κατασκευής Πολιτιστικού Κέντρου.
Κατασκευή κλειστού προπονητηρίου.
Κατασκευή γέφυρας στην 8η οδό προς Θέρμη.
Κατασκευή πεζοδρομίων στις δύο εισόδους του χωριού, αλλά κατά μήκος της ΕΟ Ρυσίου – Βασιλικών.
Δημιουργία ποδηλατόδρομου και πεζόδρομου εκτός σχεδίου.
Αντιμετώπιση της συγκέντρωσης ομβρίων κατά μήκος της ΕΟ Ρυσίου- Βασιλικών (δυτικό όριο οικισμού).
Ασφαλτόστρωση όλων των κεντρικών οδών του οικισμού, και των συνδετηρίων (μεταξύ 5ης – 8ης) που χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολλούς κατοίκους.
Βελτίωση του φωτισμού στα σημεία που είναι πυκνοκατοικημένος ο οικισμός.
Αποτελεσματική διαχείριση απορριμμάτων στην 5η οδό.

Τρίλοφος
Εξασφάλιση καθημερινής παρουσίας γιατρού μέχρι τη λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου.
Μεσοπρόθεσμα κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου στον Τρίλοφο. Μέχρι τότε απόδοση όλων των διαθέσιμων χώρων στους φορείς και στους κατοίκους (παλιό δημοτικό σχολείο, αμφιθέατρο Λυκείου, προαύλια σχολείων κ.α.).
Έμφαση στη δημιουργική απασχόληση της νεολαίας και ιδιαίτερα των εφήβων με την ίδρυση και υποστήριξη εντευκτηρίου ή κέντρου νεότητας, ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης για όλα τα παιδιά κλπ.
Ελεύθερο Wi-Fi σε όλη την έκταση του οικισμού.
Δημιουργία χώρου στάθμευσης στο κέντρο του Τριλόφου και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
Άμεση δρομολόγηση της αποκατάστασης του δρόμου πίσω από το πρώην δημαρχείο (οικόπεδο Αλεξάκη) που εκτός από τον κίνδυνο ατυχήματος που εγκυμονεί αποτελεί κραυγαλέα περίπτωση ανικανότητας της διοίκησης του δήμου να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα που χρονίζει σχεδόν 20 χρόνια.
Διάνοιξη της οδού Αγίου Αθανασίου στο σημείο αμέσως μετά το παλιό δημοτικό σχολείο με απαλλοτρίωση ή ανταλλαγή της παλαιάς οικίας Αθ. Δεληγιάννη.
Μελέτη πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
Διαπλάτυνση του ενός πεζοδρομίου από την πλατεία Ρωμέικο μέχρι τα σχολεία για την ασφαλή διέλευση των πεζών, ιδιαίτερα των μαθητών.
Αντιμετώπιση των προβλημάτων κυκλοφοριακής ασφάλειας στην είσοδο του Τριλόφου από την οδό 26ης Οκτωβρίου καθώς και της παρακείμενης διασταύρωσης του δρόμου για Καρδία.
Κατασκευή πεζοδρομίου στον παλιό δρόμο Χαλκιδικής, με προτεραιότητα στο τμήμα από 26ης Οκτωβρίου μέχρι την έξοδο από Παύλου Μελά.
Τοποθέτηση μικρών κάδων στα πεζοδρόμια για τα σκουπίδια των περαστικών.
Σύντομη ολοκλήρωση των συμπληρωματικών μελετών για την αποπεράτωση του αποχετευτικού.
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλιού δημοτικού σχολείου και ανάπλαση του παραδοσιακού μονοπατιού (καλντερίμι).
Προστασία, συντήρηση και ανάδειξη των χώρων ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς (αλσύλλια, ρεματιές κλπ) και απόδοσή τους στους κατοίκους για αναψυχή, εξοπλισμένους με τις κατάλληλες εγκαταστάσεις (παιδικές χαρές, πάγκοι, τραπεζάκια κλπ).
Μελέτη ανάδειξης και αξιοποίησης του ρέματος Τσούρκαλη.
Επείγουσες ενέργειες ώστε τα αδιάθετα οικόπεδα εντός οικισμού (στο συνοικισμό Ανεμόμυλος) να περιέλθουν στην κυριότητα του Δήμου, για αξιοποίησή τους προς όφελος των κατοίκων.

Πλαγιάρι
Δημιουργία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πλαγιαρίου και μετακίνηση του Νηπιαγωγείου σε κατάλληλο κτίριο. Εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων του υπάρχοντος Δημοτικού.
Μελέτη και κατασκευή κτιρίου Γυμνασίου.
Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου στη δημοτική ενότητα Μίκρας και καθημερινή παρουσία γιατρού στα τοπικά ιατρεία Πλαγιαρίου, Τριλοφου, Καρδίας και Κάτω Σχολαρίου,
Λειτουργικές και αναπλαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια του Συνεταιρισμού και του Ορφέα με στόχο τη λειτουργία τους ως κέντρου νεότητας και δημοτικού χώρου πολλαπλών χρήσεων καθώς και των δημόσιων χώρων αναψυχής (παιδικές χαρές).
Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Τούμπα Πλαγιαρίου ούτως ώστε να γίνει ένας ελκυστικός χώρος αναψυχής.
Βελτίωση των οδοστρωμάτων σε όλο τον οικισμό και κατά προτεραιότητα στην οδό Περικλέους που συνδέει Τρίλοφο και Πλαγιάρι.
Σύνδεση του Πλαγιαρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου.
Βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού
Επέκταση του αποχετευτικού δικτύου σε περιοχές του οικισμού που δεν καλύπτονται.

Καρδία
Ενίσχυση υλικοτεχνικής υποδομής 1ου & 2ου Δημοτικού Σχολείου.
Μελέτη και κατασκευή Γυμνασίου Καρδίας.
Αναβάθμιση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου
Κατασκευή πεζοδρομίου Ευμένους Καρδιανού
Αναβάθμιση παιδικών χαρών Καρδίας.
Υποστήριξη υποδομών ύδρευσης.
Αντιμετώπιση του ανεπαρκούς υποσταθμού της ΔΕΗ
Παρουσία ιατρού στη Καρδία μια φορά την εβδομάδα.
Ηχοπετάσματα στην ΕΟ Μουδανιών.
Σχεδιασμός νέας εισόδου στον οικισμό από ΕΟ Μουδανιών.

Κάτω Σχολάρι
Μελέτη απορροής των όμβριων και έργο όδευσης ώστε να διοχετεύονται στα φράγματα.
Ενίσχυση και συντήρηση δικτύου άρδευσης.
Νέο δημοτικό σχολείο σε χώρο που έχει ήδη προσδιορίσει το κοινοτικό συμβούλιο.
Αθλητικό και περιβαλλοντικό κέντρο στο άλσος Προφήτη Ηλία.
Δημιουργία κέντρου νεότητας με σκοπό την δημιουργική απασχόληση και την αναβάθμιση του πολιτιστικού επιπέδου των νέων
Αναβάθμιση δεξιοτήτων αμπελοκαλλιεργητών. Δημιουργία τμήματος γυναικών με σκοπό τον συνεταιρισμό.
Ανάπλαση εισόδου Κάτω Σχολαρίου από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών.

Βασιλικά
Ολοκλήρωση της μελέτης αναδασμού.
Υλοποίηση του έργου της αποχέτευσης με προτεραιότητα την κατασκευή του βιολογικού καθαρισμού του κεντρικού αγωγού σύνδεσης, ώστε όταν ολοκληρωθεί το αποχετευτικό δίκτυο του οικισμού, οι ιδιοκτησίες να συνδεθούν χωρίς καθυστέρηση.
Διερεύνηση δυνατότητας καταβολής των τελών σύνδεσης με τη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου – διευκολύνσεις πληρωμών (τρόπος καταβολής).
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης.
Καθορισμός των χρήσεων γης ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία της γης υψηλής παραγωγικότητας.
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου, για καλύτερη παραγωγή και ταυτόχρονα ορθολογική διαχείριση των υδάτων.
Συντονισμένες προωθητικές ενέργειες για τα τοπικά προϊόντα.
Ανακύκλωση των γεωργικών οργανικών προϊόντων και διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων – συσκευασιών.
Δημιουργία μόνιμης αγοράς τοπικών προϊόντων. Ενίσχυση τοπικών συνεταιρισμών.
Στήριξη και συνεργασίες με τοπικούς επαγγελματίες και τους φορείς τους.
Δημιουργία κόμβου εισόδου στον οικισμό και γέφυρας στα πρώην σφαγεία.
Συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. Κατασκευή χώρων στάθμευσης και αναδιαμόρφωση των υπαρχόντων.
Απευθείας σύνδεση αστικής συγκοινωνίας με Θέρμη.
Διαμόρφωση – ενοποίηση των υπαίθριων χώρων και κατασκευή 2ης παιδικής χαράς.
Προστατευτικά κιγκλιδώματα στην κοίτη του Ανθεμούντα από παιδική χαρά έως σφαγεία και ταυτόχρονη δενδροφύτευση.
Κόμβος στο κλειστό γυμναστήριο και αναβάθμιση του γηπέδου ποδοσφαίρου.
Ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών μνημείων και περιοχών με φυσικό κάλος.
Αναβάθμιση των παροχών δημόσιας υγείας.
Ενίσχυση δομών παιδείας. Λειτουργία του 2ου Δημοτικού σχολείου.
Διεκδίκηση φωτισμού ΕΟ Πολυγύρου (τμήμα Ραιδεστού –Βασιλικών).
Βελτίωση της αστυνόμευσης της ΔΕ Βασιλικών. Διεκδίκηση στελέχωσης του ΑΤ Βασιλικών.
Κατασκευή αντιπλημμυρικής τάφρου.

Λακκιά
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου.
Βελτίωση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου νηπιαγωγείου.
Ανάπλαση – Αξιοποίηση δημοτικού σχολείου και ιατρείου για κοινωνική, εθελοντική χρήση και δραστηριότητες νεολαίας.
Φωτισμός οικισμού και πάρκου.
Βελτίωση του οδικού δικτύου, πεζοδρόμια και ασφαλτόστρωση. Πεζοδρόμιο από τον κόμβο με την ΕΟ Πολυγύρου μέχρι τη σχολή ΟΑΕΔ.
Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας.
Τροποποίηση κόμβου Λακκιάς στην ε.ο. Θεσ/νίκης – Πολυγύρου.
Δημοτική συγκοινωνία.

Αγία Παρασκευή
Ανάπλαση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διαχείριση όμβριων δυτικής εισόδου και επαρχιακής οδού Νέου Ρυσίου-Βασιλικών. Πεζοδρόμια κατά μήκος της οδού.
Φωτισμός δρόμων.
Σήμανση και μέτρα ασφαλείας για έλεγχο κυκλοφορίας στο δημοτικό σχολείο.
Χώροι παιδιού, αθλοπαιδιών και Παιδική χαρά.
Αποχετευτικό Οικισμού
Ασφαλείς και ανθρώπινες στάσεις λεωφορείου

Άγιος Αντώνιος – Μονοπήγαδο
Βελτίωση περιφερειακής οδού και οδού Σουρωτής-Αγίου Αντώνιου-Μονοπήγαδου.
Δρόμος Βασιλικών – Μονοπήγαδου.
Ανακατασκευή πάρκου στο μουσείο ποντιακής μνήμης.
Βελτίωση της ποιότητας του νερού. Αποπεράτωση – συντήρηση δικτύου.
Ευπρεπισμός και βελτίωση νεκροταφείων.
Ορθολογισμός και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης, ογκομέτρηση.
Καθαρισμός και αντικατάσταση κάδων – υποδομές ανακύκλωσης
Φωτισμός δρόμων -κοινοχρήστων χώρων οικισμού.
Δημόσια- Δημοτικά κτίρια : Αναβάθμιση & αξιοποίηση από συλλόγους και κοινωνικούς φορείς.
Βελτίωση συγκοινωνιών ΟΑΣΘ. Επέκταση ενδοδημοτικής συγκοινωνίας
Διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού ιατρείου.
Γήπεδο Αγίου Αντωνίου, κατασκευή αποδυτηρίων.
Προβολή πολιτισμού, ανάδειξη φυσικής και κλιματολογικής ομορφιάς.
Ενίσχυση ασύρματου δικτύου, διευκόλυνση διαδικτυακής πρόσβασης σε ηλικιωμένους και μη εξοικειωμένους χρήστες.

Λιβάδι
Αξιοποίηση των δημοτικών ξενώνων.
Προώθηση έργων ανάπλασης του ιστορικού και αρχιτεκτονικού τύπου του οικισμού

Περιστερά
Αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και του γηπέδου.
Υλοποίηση αθλητικών δρώμενων με τη συμβολή του Δήμου.
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με θέρμανση το χειμώνα όπου θα έχουν πρόσβαση οι πολίτες και τα παιδιά για όλων των ειδών τις πολιτιστικές δραστηριότητες.
Διασύνδεση της εκπαίδευσης εντός του σχολείου με ποικίλες δράσεις εκτός σχολικού περιβάλλοντος.
Συντήρηση του δικτύου ύδρευσης, αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου νερού όλο το χρόνο, αξιοποίηση του πλεονάζοντος πόσιμου νερού της Περιστεράς και των υδατοροών.
Αποχέτευση οικισμού.
Επίλυση προβλημάτων των κοιμητηρίων.
Ενίσχυση των τοπικών συγκοινωνιών (δημοτικών και αστικών).
Λειτουργία της Κοινότητας με ποικίλες αρμοδιότητες.
Ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας με συχνή παρουσία ιατρού.
Έμφαση στην εξωστρέφεια και ανάδειξη της Περιστεράς.
Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφία, γεωργία) και της μεταποίησης για την παραγωγή και προώθηση παραδοσιακών προϊόντων.

Σουρωτή
Φωτισμός της επαρχιακής οδού Ρυσίου – Σουρωτής.
Δημοτική συγκοινωνία προς Βασιλικά.
Βελτίωση του δρόμου Σουρωτής – ΕΟ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου.
Νέο  Δημοτικό Σχολείο στην επέκταση προς Βασιλικά και παιδική χαρά στην επέκταση προς Βασιλικά.
Αποχέτευση του οικισμού Σουρωτής.
Ασφαλτοστρώσεις στην ανατολική επέκταση Σουρωτής
Αξιοποίηση και εκμετάλλευση της Βοσκίνας για  τουριστικούς, αναπτυξιακούς και ιαματικούς σκοπούς.  

Τοπική ανάπτυξη
Η εκπόνηση σχεδίου τοπικής ανάπτυξης και η υλοποίησή του με αποκεντρωμένα χαρακτηριστικά αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.
Το σχέδιο ανάπτυξης θα είναι συνδεδεμένο με το σχεδιασμό χρήσεων γης και θα συνδυάζει την προστασία του περιαστικού περιβάλλοντος, του αγροτικού τοπίου και των φυσικών πόρων με την οργάνωση των επαγγελματικών περιοχών καινοτομίας και την ενίσχυση της ταυτότητας των παραδοσιακών και αγροτουριστικών χαρακτηριστικών στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές.
Ταυτόχρονα θα ολοκληρωθεί άμεσα σχέδιο αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης.
Παρά την οικιστική ανάπτυξη και την επακόλουθη αστικοποίηση μεγάλων περιοχών ο αγροτικός τομέας στο δήμο Θέρμης κατέχει σημαντική θέση ως προς το τμήμα του πληθυσμού που ασκεί το αγροτικό επάγγελμα, το μέγεθος της παραγωγής και το αντίστοιχο εισόδημα. Η βαθειά οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα κατέστησε τον αγροτικό τομέα καθοριστικό τόσο για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας όσο για την ατομική μας επιβίωση.
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ θέλοντας να καταγράψει και να κωδικοποιήσει τα προβλήματα όσων ασκούν το αγροτικό επάγγελμα στο δήμο μας, συνοψίζει χωρίς να εξαντλεί τον προβληματισμό των αγροτών – παραγωγών στα εξής σημεία:
● Για τους αγρότες-παραγωγούς τα βασικά ζητήματα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής και η διάθεση του παραγόμενου προϊόντος που καθορίζουν το επιθυμητό κέρδος και τελικά τις συνθήκες διαβίωσης τους.
● Το κόστος παραγωγής συνδέεται με τη δυνατότητα μαζικής αγοράς εφοδίων ώστε να επιτευχθούν καλύτερες τιμές, τη συμβουλευτική υποστήριξη από γεωπόνους για την αποφυγή άσκοπων ενεργειών (πχ ψεκασμοί) που ανεβάζουν το κόστος, την εναλλαγή καλλιεργειών, τον εμπλουτισμό των χωραφιών με αζωτούχες καλλιέργειες που περιορίζουν τη χρήση λιπασμάτων ελαττώνοντας το κόστος, τη διεκδίκηση για φθηνό αγροτικό πετρέλαιο και ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και για εναλλακτικές μορφές ενέργειας και τη διεκδίκηση δημιουργίας αρδευτικών δικτύων.
● Η διάθεση των αγροτικών προϊόντων καθορίζεται και επηρεάζεται από μια ποικιλία παραγόντων όπως η συγκέντρωση, η μεταποίηση και η τυποποίηση τους με ονομασία προέλευσης. Σύγχρονα μέσα και διαδικασίες όπως τα ηλεκτρονικά δημοπρατήρια, η έρευνα αγοράς, η αναζήτηση νέων προϊόντων και αγορών, η επιμόρφωση των παραγωγών σε νέες τεχνικές και μεθόδους καλλιεργειών, η σύνταξη δηλώσεων καλλιέργειας, η λογιστική και φορολογική υποστήριξη τους θα συμβάλλουν θετικά στη διαδικασία παραγωγής-διάθεσης.
● Για την αποτελεσματική διεκδίκηση και υλοποίηση αυτών των στόχων είναι αυτονόητα αναγκαία η συλλογική δράση και η επιστημονική στήριξη των αγροτών-παραγωγών, η οποία στις νέες συνθήκες μπορεί να διαρθρωθεί σε τρία διαδοχικά επίπεδα. Στο επίπεδο του προϊόντος, στο επίπεδο της τοπικότητας (κοινότητα ή δημοτική ενότητα) και τέλος σε επίπεδο καλλικρατικού δήμου. Η συγχώνευση των αγροτικών συνεταιρισμών αποτελεί μονόδρομο για την αναβάθμιση και ουσιαστικοποίηση της λειτουργίας τους αλλά και για την ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες.
Στον πρωτογενή τομέα ο δήμος Θέρμης θα διεκδικήσει την ουσιαστική άσκηση πολιτικής για την υποστήριξή του. Σε αντίθεση με τα κυβερνητικά σχέδια θα διεκδικήσουμε τη στελέχωση γραφείου γεωργικής ανάπτυξης με ειδική εφαρμοσμένη τεχνογνωσία. Ο Δήμος Θέρμης θα αναλάβει τη δικτύωση και την προβολή των τοπικών γεωργικών προϊόντων και την υποστήριξη των παραγωγών στις δράσεις προστιθέμενης αξίας και νέων προϊόντων. Παράλληλα θα αναπτύξει σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για την υποστήριξη των αγροτών (εδαφολογικός χάρτης, ψηφιοποίηση των αγροτικών τίτλων, διαδικτυακές – ψηφιακές λαχαναγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο). Για την πρωτογενή παραγωγή προωθούμε την ενίσχυση & επέκταση αρδευτικών δικτύων και την αξιοποίηση των φραγμάτων για γεωργική χρήση, την αξιοποίηση γεωθερμίας, βιομάζας και φυσικού αερίου και εξοικονόμηση ενέργειας στις γεωργικές δραστηριότητες, την ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης των γεωργικών απορριμμάτων και την ολοκλήρωση του αναδασμού στα Βασιλικά.
Στον τομέα της κτηνοτροφίας ο δήμος Θέρμης θα αξιοποιήσει την τεχνογνωσία που υπάρχει και θα υποστηρίξει τους παραγωγούς σχετικά με τα δημοτικά αγροτεμάχια, ώστε να μετεγκατασταθούν ή να νομιμοποιηθούν οι εκμεταλλεύσεις τους. Παράλληλα διεκδικεί τη χρηματοδότηση μελέτης για τις λιβαδικές μονάδες για να μην έχουν κανένα θέμα οι κτηνοτρόφοι σε μετέπειτα βήματα αδειοδότησης.
Επειδή, οι οικονομικές – κοινωνικές σχέσεις στον αγροτικό τομέα πρέπει να ρυθμίζονται όχι αποκλειστικά με τους κανόνες της αγοράς αλλά κυρίως με βάση το κριτήριο επιβίωσης των μικρομεσαίων παραγωγών, τη συγκράτηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα, την επάρκεια αγροτικών προϊόντων βασικής διατροφής υψηλής ποιότητας και το σεβασμό στο περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα η σύνδεση της τοπικής αγροτικής παραγωγής με το κίνημα διάθεσης αγροτικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες εντάσσεται στον βασικό προγραμματικό μας στόχο «Κοινωνική Πολιτική και Αλληλεγγύη». Θεωρούμε ότι η διάθεση τοπικών γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων χωρίς μεσάζοντες σε όσο το δυνατόν περισσότερους οικισμούς του δήμου και σε συστηματική και νομικά κατοχυρωμένη βάση θα συμβάλλει στην ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος και την αύξηση της απασχόλησης στην παραγωγή και διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Η συνεργασία ανάμεσα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους με συντονιστικό ρόλο και το συναφές επιστημονικό προσωπικό που υπηρετεί στο δήμο με ρόλο εποπτικό-συμβουλευτικό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόοδο αυτού του σχεδίου
Στον περιαστικό και στον αγροτικό χώρο προωθούμε την ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε τόπου και την αξιοποίηση του φυσικού και περιαστικού περιβάλλοντος. Αναδεικνύοντας και προβάλλοντας περιοχές φυσικού κάλους και ενδιαφέροντος προσελκύουμε και υποστηρίζουμε ήπιο και εναλλακτικό τουρισμό και επισκέψεις αναψυχής σε συνδυασμό με τον αρχαιολογικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, αθλητικό και φυσιολατρικό τουρισμό καθώς και με τα τοπικά επαγγέλματα και δρώμενα.
Το σχέδιο ανάπτυξης που προτείνουμε αναδεικνύει χωριά-χώρους προορισμού με διαφορετικές ταυτότητες και εξυπηρετήσεις ώστε να εξασφαλίσουμε προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, μια ενισχυμένη εναλλακτική και παραγωγική εφαρμογή του city branding ώστε το κάθε χωριό να προσφέρει και κάτι διαφορετικό από τα άλλα συνδεδεμένο αλλά και όχι μόνο με τα τοπικά χαρακτηριστικά. Με στοιχειώδη υποδομή [καλύτερη πρόσβαση, καθαριότητα, υπαίθριες κατασκευές, σήμανση για την πρόσβαση, διάχυση της πληροφορίας] οι χώροι αυτοί θα αποτελέσουν πόλο έλξης, ευκαιρία υγείας και ψυχαγωγίας αλλά και παραγωγής εισοδήματος. Προτείνουμε επίσης την «υιοθέτηση» αυτών των χώρων από υπάρχουσες συλλογικότητες (αθλητικούς συλλόγους, πολιτιστικούς συλλόγους, εθνοτοπικούς συλλόγους, προσκόπους) ώστε να βάλουν τη δική τους πινελιά στις υπαίθριες κατασκευές, να συντηρούν το χώρο και να κάνουν εκεί δράσεις.
Οι δράσεις του δήμου θα στοχεύουν στην ανάπτυξη και ενίσχυση των τοπικών αγορών, αποκεντρωμένα. Στον ίδιο στόχο θα συμβάλλουν και οι δράσεις ποιότητας ζωής και αστικού περιβάλλοντος (στάθμευση, δημοτική συγκοινωνία, έλεγχος αστικού περιβάλλοντος και καταλήψεων δημόσιων χώρων).
Παράλληλα θα προωθηθούν κεντρικού τύπου επενδύσεις με πολλαπλασιαστική αξία για τον τόπο, όπως η αποκατάσταση των μεταλλείων Βασιλικών με ανακύκλωση μπάζων, η αξιοποίηση των λουτρών Θέρμης, κα.
Τέλος το γραφείο εργασίας και επιχειρηματικότητας θα επεκτείνει τη λειτουργία του στα θέματα επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορέσει να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις του τόπου μας και τη νέα γνώση που παράγεται.
Δέσμευσή μας είναι ότι οι επαγγελματίες όλου του δήμου θα συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων και αυτό δεν θα γίνεται με μια διαπραγμάτευση κορυφής και εν κρυπτώ αλλά μέσα στη λειτουργία των Κοινοτήτων και στις συνελεύσεις τους. Όλες οι πράξεις προμηθειών και υπηρεσιών θα γίνονται με διαφάνεια και όλοι οι επαγγελματίες θα ενημερώνονται με δημόσιες ανακοινώσεις.
Πρώτο βήμα των δράσεών μας με υψηλή προστιθέμενη αξία είναι η δικτύωση και η ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργειών μεταξύ όλων των επαγγελματιών του δήμου Θέρμης. Η δικτύωση αυτή θα δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών ομάδας αλλά και σχέσεων παραγωγού-αγοραστή για πολλά ενδιάμεσα προϊόντα και υπηρεσίες και θα τροφοδοτήσει δυναμικά την τοπική οικονομία.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή του προγράμματος, η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ δεσμεύεται ότι και μετά τις εκλογές η εφαρμογή του προγράμματος μας θα υλοποιηθεί πάλι με τη συμμετοχή και τον έλεγχο των τοπικών κοινωνιών.
Η υλοποίηση του προγράμματος είναι μια δυναμική διαδικασία που τροφοδοτείται και επικοινωνεί με την κοινωνία. Εμείς έχουμε δεσμευτεί απέναντί σας για τις αρχές και την αφετηρία της πρότασης αυτής. Σας καλούμε να συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια και να αναβαθμίσουμε από κοινού το ρόλο των ενεργών πολιτών.
Το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας είναι ταυτόχρονα πρόγραμμα διεκδικήσεων και πρόγραμμα αναβάθμισης της λειτουργίας του δήμου. Είναι ένα πρόγραμμα εφαρμόσιμο και καινοτόμο, που εισάγει μια άλλη λογική δημοκρατίας στη λειτουργία του δήμου, που μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητά του μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών και την ενίσχυση της συλλογικότητας και του νέου Κοινοτισμού που προτείνουμε.
Το πρόγραμμα της ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ δεν είναι στατικό και αμετάβλητο. Περιμένουμε τις απόψεις σας, τις διορθώσεις σας και την καλή σας σκέψη για τον τόπο που ζούμε και εργαζόμαστε. Αποτελεί όμως τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνία του δήμου μας. Και θα είμαστε συνεπείς σε αυτή τη δέσμευση.
Δεν ζητάμε τη στήριξή σας. Προτείνουμε τη συμμετοχή σας. Σε μια νέα πορεία του τόπου μας. Με πρωταγωνιστή τον άνθρωπο. Και σας περιμένουμε στους κοινούς δρόμους αγώνα και δημιουργίας. Για την Αυτοδιοίκηση και για το δήμο μας ! Για να πάρουμε τη ζωή και το Δήμο στα χέρια μας!

Για την ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος Θέρμης