Περιστερά: Οι υποψήφιοι μας στο facebook

Οι υποψήφιοι της παράταξής μας από την Περιστερά έχουν το δικό τους χώρο συζητήσεων και ενημέρωσης: https://www.facebook.com/pages/Υποψήφιοι-Τοπικού-Συμβουλίου-Περιστεράς/283101338534273

afisa Peristeras